Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Archeologiczne rekonstrukcje w Zatoce Puckiej

obrazek: fot.nadesłane]
fot. nadesłane

Międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Interreg Central Europe dobiegł końca. Była to inicjatywa badawcza, w którą zaangażowanych był 10 partnerów z 8 krajów, w tym Centrum Archeologii Podwodnej z UMK.

Głównym celem projektu Virtual Arch była rekonstrukcja i wizualizacja niedostępnego dziedzictwa archeologicznego. W przypadku Centrum Archeologii Podwodnej stanowiskiem pilotażowym był średniowieczny port w Zatoce Puckiej.

Badania portu przy ujściu rzeki Płutnicy realizowano etapowo, rozpoczynając od zgromadzenia i digitalizacji rozproszonej dokumentacji archiwalnej. Następnie wykonano skanowania hydroakustyczne i sejsmiczne. Wykonano dokumentację lotniczą, a na wybranych obszarach fotogrametryczną. To właśnie ta dokumentacja pozwoliła na wykonanie wizualizacji 3D najciekawszych obiektów. Po przeanalizowaniu ogromnej ilości danych udało się odtworzyć historię portu dzieląc ją na pięć różnych okresów. Dodatkowy efektem zrealizowanych prac był przygotowanie animacji przedstawiającej hipotetyczny wygląd portu w XII wieku.

Istotnym efektem badań była również identyfikacja zagrożeń dla omawianego stanowiska. Wpisanie go do rejestru zabytków archeologicznych dało możliwość ochrony pozostałości portu przed działalnością ludzką. Jednak w tej chwili nic nie chroni tego miejsca przed niszczącym działaniem morza. Za kilkadziesiąt lat to stanowisko może przestać istnieć, dlatego też należy jak najszybciej podjąć szeroko zakrojone badania archeologiczne, które pozwolą zachować dane i materiały na jego temat zanim zostaną całkowicie zniszczone.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć