Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problematyki ziemiańskiej

Zdjęcie ilustracyjne
Leśniczówka w Budzie Tuszowskiej, lato 1935 r. - fot. Jan Zdzisław Włodek z archiwum AWD

NAGRODA IMIENIA ZOFII I JANA WŁODKÓW ZA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Zarząd Fundacji im. Zofii i Jana Włodków oraz Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłaszają I Edycję Konkursu o Nagrodę Imienia Zofii i Jana Włodków.

Celem nagrody jest uhonorowanie najlepszej w danym roku akademickim pracy magisterskiej w dziedzinie nauk humanistycznych dotyczącej problematyki ziemiańskiej, w tym wkładu ziemiaństwa w tworzenie i rozwój państwowości na różnych etapach historii Polski, zaangażowania w rozwój rolnictwa i przemysłu, działalności publicznej, wojskowej, naukowej oraz w dziedzinie kultury i oświaty, a także zasług patriotycznych.

Nagrodę w wysokości 10 000 złotych przyznaje Kapituła złożona ze specjalistów reprezentujących dyscypliny nauk humanistycznych powołana przez Zarząd Fundacji im. Zofii i Jana Włodków oraz Dziekana Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Laureatem Nagrody może zostać absolwent studiów magisterskich, który obroni pracę dyplomową najpóźniej w dniu 16 lipca 2021 roku. Z pisemnym wnioskiem o przyznanie Nagrody występuje promotor pracy magisterskiej w terminie do dnia 30 września 2021 r. Wniosek z uzasadnieniem oraz kopią obronionej pracy magisterskiej należy wysłać na adres Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (31-007 Kraków, ul. Gołębia 24).

Ogłoszenie nazwiska Laureata Nagrody oraz wręczenie dyplomu nastąpi w dniu 6 listopada 2021 roku podczas obchodów Akademickiego Dnia Pamięci Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie Wydziału Historycznego UJ:
https://historyczny.uj.edu.pl/wydzial/nagroda


 Ogłoszenie

pozostałe wiadomości