Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Stypendia za publikacje przyznane

Zdjęcie ilustracyjne
proj. Anna Jaszczuk

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyższej punktowane publikacje. Wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy naszego Wydziału.

Publikacje 200-punktowe:

Mgr Tadeusz Wiśniewski (100% udziału) - "Late Palaeolithic hunter-gatherers in Central Europe: new data from eastern Poland", czasopismo "Antiquity";

Publikacje 140-punktowe:

Dr hab. Andrzej Pydyn, prof. UMK i dr Mateusz Popek (udział po 50%) - "Exploration and reconstruction of a medival harbour using hydroacoustics, 3-D shallow seismic and underwater photogrammetry: a case study from Puck, southern Baltic Sea", czasopismo "Archeological Prospection";

Prof. dr hab. Roman Czaja (45% udziału) i mgr Anna Maleszka (55% udziału) z Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych - "The urban networks of Anglo-Norman Meath and the Teutonic Order's Kulmerland: a comparative analysis", czasopismo "Urban History";

Serdecznie gratulujemy!


Więcej informacji

pozostałe wiadomości