Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Nagrodzeni za publikacje

Zdjęcie ilustracyjne

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyższej punktowane publikacje. Wśród wyróżnionych znalazł się dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK z Instytutu Archeologii z publikacją pt. "Obsidian in the Early Neolithic of the Upper Vistula basin: origin, processing, distribution and use - a case study from Tominy (southern Poland)" za 200 punktów, zamieszczoną w czasopiśmie "Praehistorische Zeitschrift"

Serdecznie Gratulujemy!

Więcej szczegółów

pozostałe wiadomości