Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Konferencja ,,Realne i wyobrażone granice Wielkiego Księstwa Litewskiego”

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 23-24 września 2021 roku w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. ,,Realne i wyobrażone granice Wielkiego Księstwa Litewskiego”.  Organizatorami  spotkania są:  Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Wydział Nauk Historycznych UMK,  Instytut Historii Litwy (Vilnius) Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego, Archiwum Główne Akt Dawnych, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W konferencji udział wezmą badacze z Polski, Białorusi, Ukrainy,  Litwy, Rosji  i  Niemiec.

Program konferencji

Link do obrad

Kontakt: dr hab. Dorota Michaluk, prof. UMK (Katedra Historii Wojskowej, domi@umk.pl)

pozostałe wiadomości