Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Zdjęcie ilustracyjne

Studiuj w Rosji i Polsce jednocześnie.

Na wydziale Nauk Historycznych UMK studenci I roku studiów magisterskich kierunku historia mogą wybrać specjalność Historyczna komparatystyka i tranzytologia (studia polsko-rosyjskie) i studiować na raz na 2 uczelniach - w Polsce i Rosji.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 9 grudnia 2009 roku (przedłużonej w 2021 roku) między Rektorem UMK a Rektorem Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Historycznego w Moskwie (Rossijskij Gosudartswiennyj Gumanitarnyj Uniwersitet – RGGU) od roku akademickiego 2010/2011 funkcjonują na kierunku historia studia polsko-rosyjskie. Odbywają się one w ramach specjalności Historyczna komparatystyka i tranzytologia (studia polsko-rosyjskie). Studenci wybierają tę specjalność tak jak inne specjalności w ramach studiów historycznych II stopnia. Rekrutacja odbywa się więc na początku października w każdym kolejnym roku akademickim. Przewidziano 6 miejsc dla studentów z UMK oraz 6 miejsc dla studentów rosyjskich z RGGU.

W ramach tych studiów studenci UMK (analogicznie studenci rosyjscy z RGGU) studiują 3 semestry w uczelni macierzystej (semestry: I, III i IV), natomiast jeden (II) semestr odbywają studia w Moskwie. Daje to możliwość ukończenia studiów na dwóch uczelniach jednocześnie. Absolwenci uzyskują bowiem dyplom ukończenia studiów na UMK oraz oddzielnie na RGGU. Należy dodać, że RGGU jest jedną z najlepszych rosyjskich uczelni, kształcących studentów kierunków humanistycznych. Współpracuje z uniwersytetami z Francji, Niemiec oraz innych państw Unii Europejskiej. Studenci specjalności Historyczna komparatystyka i tranzytologia (studia polsko-rosyjskie) będą pisać jedną pracę dyplomową i zdawać jeden egzamin końcowy na macierzystej uczelni. Wielkim atutem tych studiów jest możliwość uzyskania bardzo dobrej znajomości języka rosyjskiego. Program studiów przewiduje bowiem intensywną naukę tego języka (196 godzin lektoratów wobec 888 godzin wszystkich zajęć w programie studiów) już podczas I semestru studiów w Polsce, następnie kontynuowaną w Moskwie. Ponadto studenci w ramach prowadzonych praktyk w Moskwie będą mieli możliwość zapoznać się z funkcjonowaniem i zawartością wybranych moskiewskich archiwów. Pobyt w czasie II semestru studiów w Moskwie otwiera możliwości nie tylko dokładnego zwiedzenia stolicy Rosji, ale także poznania innych zakątków tego interesującego kraju.

Studentom UMK (analogicznie studentom RGGU podczas ich pobytu w Toruniu) studiującym w Moskwie, przysługują takie same prawa jak studentom RGGU. Ponadto polscy studenci mają dodatkowo zapewnione darmowe miejsca w domach studenckich podczas całego swego pobytu w Moskwie. Są także zwolnieni z wszelkich dodatkowych opłat administracyjnych (opłacają je tylko na UMK). W miarę możliwości władze Wydziału Nauk Historycznych deklarują również wsparcie finansowe na pokrycie kosztów podróży do Moskwy (i z powrotem). Studenci są natomiast zobowiązani do pokrycia kosztów obowiązkowego ubezpieczenia medycznego na okres pobytu w Moskwie.

Kopia umowy, na podstawie której uruchomiono studia polsko-rosyjskie, jest do wglądu w sekretariacie Instytutu Historii i Archiwistyki UMK.

Więcej informacji

pozostałe wiadomości