Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Dobrowolne ubezpieczenia dla studentów

Siedzący studenci pod drzewem, w tle budynek uniwersytetu.

Samorząd Studencki UMK uprzejmie informuje, że umowa ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) na rok akademicki 2021/2022 została zawarta z firmą InterRisk TU S.A. 

Zachęcamy wszystkich studentów do zapoznania się z nową propozycją i skorzystania z ubezpieczenia. Wynegocjowany program ubezpieczenia gwarantuje kompleksową ochronę ubezpieczeniową 24/h/dobę przez cały rok na terenie RP i zagranicą. Przygotowane są trzy warianty ubezpieczenia z atrakcyjnymi sumami ubezpieczenia i szerokim zakres ubezpieczenia, a także z rozszerzeniem o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej studentów w związku z odbywaniem praktyk studenckich, staży studenckich oraz wolontariatu.

Więcej informacji

pozostałe wiadomości