Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Stwór podobny ni to do pingwina, ni to do kaczki, ubrany w ciuchy i kapelusz, siedzi  przed monitorem i gra w grę na padzie.

Kapituła konkursu na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii przyznała:

  • pierwszą nagrodę Szymonowi Grygielowi za pracę "Codzienność służby domowej na przełomie XIX i XX wieku oraz w okresie międzywojennym: przypadek ziem polskich ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa i okolic", napisaną pod opieką dr hab. Tadeusza Czekalskiego, prof. UJ.
  • drugą nagrodę Janowi Błońskiemu za pracę "Tradycje o cudownych ocaleniach miast południowo-wschodniej Rzeczypospolitej podczas powstania Chmielnickiego", napisaną pod opieką dr hab. Marka A. Janickiego.
  • trzecią nagrodę Karolinie Domańskiej za pracę "Popularność amerykańskiej koszykówki jako fenomen kulturowy okresu transformacji w Polsce lat 90. XX w. (na przykładzie województw południowo-zachodnich)", napisaną pod opieką dr hab. Marty Kurkowskiej-Budzan, prof. UJ.

Organizatorami konkursu są: Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Honorowy patronat nagrody: Polskie Towarzystwo Historyczne, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

pozostałe wiadomości