Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Konkurs: Inicjatywa Doskonałości – Debiuty

żarówka
pxhere.com

14 lutego 2022 rusza nabór wniosków w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Debiuty. Celem konkursu jest wspieranie rozwoju działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one wszelkiego rodzaju badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze, czynny udział w konferencjach naukowych lub wyjazdy konsultacyjne.
Konkurs jest skierowany do badaczy i badaczek Uniwersytetu, którzy aktualnie nie kierują i w ciągu ostatnich 5 lat nie kierowali własnym grantem badawczym uzyskanym ze środków zewnętrznych. Kwota dofinansowania jednego projektu przyznana w ramach konkursu nie może być wyższa niż 50.000 zł. Laureaci konkursu otrzymują wsparcie finansowe w postaci grantu przeznaczonego na realizację projektu zgłoszonego do konkursu, a także możliwość uzyskania wsparcia merytorycznego przy przygotowaniu wniosków grantowych ze strony ekspertów wewnętrznych.

Wnioski należy składać elektronicznie z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego, w terminie od 14 lutego do 13 marca 2022r. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres debiuty@umk.pl.

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje. W każdy czwartek, począwszy od 17 lutego, w godzinach 10.00-11.00 dyżur będzie pełnić Pani mgr Natalia Proń-Nowak (ekspert konkursu) oraz Panie z Sekretariatu IDUB i Działu Nauki. Dyżur odbywać się będzie poprzez aplikację Teams. 

Link do spotkania MS TEAMS

Więcej informacji

pozostałe wiadomości