Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Spotkanie dla studentów archeologii

Studenci w sali wykładowej

Serdecznie zapraszamy studentów archeologii na spotkanie z Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich WNH dr hab. Marleną Jabłońską, prof. UMK. Spotkanie odbędzie się w Instytucie Archeologii UMK (sala nr I im. R. Jakimowicza):

– 21 marca 2022 roku o godz. 11.30, dla studentów studiów I i II stopnia.

Obecność nie jest obowiązkowa ale mile widziana. Podczas spotkania porozmawiamy o potrzebach i oczekiwaniach Studentów, jakości i organizacji studiów.

pozostałe wiadomości