Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Grant NCN

Kopuła budynku Collegium Humanisticum

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło  wyniki konkursu PRELUDIUM BIS 3. Miło nam zawiadomić, że projekt "Koszty transportu lądowego i śródlądowego w strefie bałtyckiej w XIV-XVI wieku:" pod kierownictwem dr. hab Krzysztofa Kwiatkowskiego, prof UMK z naszego Wydziału Nauk Historycznych otrzymał środki wysokości 546 504 zł.

Celem projektu pt. „Koszty transportu lądowego i śródlądowego w strefie bałtyckiej w XIV‒XVI wieku” jest takie przebadanie materiałów źródłowych pochodzących z obszarów południowowschodnich pobrzeży strefy bałtyckiej, które dostarczyłoby danych niezbędnych do analizy trzech zasadniczych kwestii. Pierwszą z nich jest pytanie, jaka była wysokość kosztów lądowych i śródlądowych przewozów dóbr oraz ludzi w okresie XIV‒XVI w. i jakim ulegała ona zmianom? Czym zmiany w kosztach przewozu wozami, saniami, łodziami i statkami rzecznymi były powodowane? Jak się miały koszty transportu lądowego do kosztów przewozów śródlądowych między tymi samymi punktami wyjściowymi i docelowymi? Kolejną kwestią badaną w projekcie pod uwagę będzie stosunek wysokości kosztów przewozu do wartości dóbr transportowanych. I w tym przypadku chodzi o ustalenie, jakiego rodzaju zależności występowały na tym polu i od one czego zależały. Niemniej ważnym aspektem badań będzie wreszcie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o zależność cen transportu poszczególnych typów dóbr oraz ludzi od rodzaju transportu i różnorodnych okoliczności, w jakich on się odbywał. W tej grupie czynników uwzględnione zostaną: długość trwania przewozu, dystans, na jakim odbywa się przewóz, pora roku, realizator transportu, osoba bądź osoby tudzież instytucja zlecająca przewóz.

pozostałe wiadomości