Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Administracja

Harmonogram pracy pracowników dziekanatu WNH UMK w okresie pracy rotacyjnej

W razie potrzeby prosimy o kontakt e-mailowy z pracownikami dziekanatu

mgr Agnieszka Korzybska

kierownik, e-mail: agaban@umk.pl, pok. C.0.25, tel. 00 48 56 611-37-12
nadzór i koordynowanie pracy dziekanatu

 

mgr Małgorzata LewandowskaMałgorzata Lewandowska

specjalista, e-mail: gosialm@umk.pl, pok. C.0.23, tel. 00 48 56 611-37-13
kierunki: archeologia, wojskoznawstwo, Legia Akademicka
godziny przyjęć: od poniedziałku do czwartku od 9.00 do 14.00

 

 

mgr Izabela KujawskaIzabela Kujawska

specjalista, e-mail: izakuj@umk.pl, pok. C.0.22, tel. 00 48 56 611-23-61
kierunki: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia skandynawsko-bałtyckie, studia podyplomowe
godziny przyjęć: od poniedziałku do czwartku od 9.00 do 14.00

 

 

Małgorzata JarmołowiczMałgorzata Jarmołowicz

samodzielny referent, e-mail: mjar@umk.pl, pok. C.0.27, tel. 00 48 56 611-37-14
kierunki: historia, studia doktoranckie z zakresu archeologii, studia doktoranckie z zakresu historii
godziny przyjęć: od poniedziałku do czwartku od 9.00 do 14.00

 

 

mgr Małgorzata BuczkowskaMałgorzata Buczkowska

specjalista, e-mail: gosia@umk.pl, pok. C.0.34, tel. 00 48 56 611-37-78
pomoc socjalna; stypendia – Fundusz Pomocy Materialnej, Fundusz Stypendiów Doktoranckich; praktyki pedagogiczne; płatności; dofinansowania
godziny przyjęć: od poniedziałku do czwartku od 9.00 do 14.00

 

 

mgr Małgorzata GimińskaMałgorzata Gimińska

specjalista, e-mail: gimma@umk.pl, pok. C.0.23a, tel.: 00 48 56 611-37-55
rada dyscypliny archeologia, rada dyscypliny historia, stopnie naukowe

 

 

 

dr Marta Sikorska

referent, e-mail: m.sikorska@umk.pl, pok. C.0.21, tel. 00 4856-611-23-63
ocena parametryczna, Pol-on, projekty badawcze, czasopisma naukowe, sprawozdania z działalności naukowo-badawczej
godziny przyjęć: od poniedziałku do czwartku od 9.00 do 14.00

 

mgr Alina SosnowskaAlina Sosnowska

Instytut Archeologii
Sekretariat
specjalista, e-mail: also@umk.pl, pok. 9, tel. 00 48 56 611-39-88

 

 

Mariola BelchnerowskaMariola Belchnerowska

Instytut Historii i Archiwistyki
Sekretariat
specjalista, e-mail: mbelch@umk.pl, pok. C.0.11, tel. 00 48 56 611-37-32, fax 00 48 56 611-37-75

 

 

mgr Krystian ChyrkowskiKrystian Chyrkowski

Instytut Historii i Archiwistyki
USOS, oferta dydaktyczna, plany zajęć
specjalista, e-mail: kch7@umk.pl, pok. C.0.10, tel. 00 48 56 611-37-54

 

 

 

mgr Waldemar Cieślak

administrator strony wydziałowej
specjalista, e-mail: wald@umk.pl, pok. C.0.35, tel. 00 48 56 611-23-94