Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Dziekanat. Administracja

Pracownicy Dziekanatu:

Agnieszka Korzybskamgr Agnieszka Korzybska

kierownik, e-mail: agaban@umk.pl, pok. C.0.25, tel. 00 48 56 611-37-12
przewody: stopnie i tytuły naukowe

 

 

Daria Koralewska-Murawskamgr Daria Koralewska-Murawska

specjalista, e-mail: damur@umk.pl, pok. C.0.23a, tel. 00 48 56 611-37-55
kierunki: archeologia, historia (II st.), studia doktoranckie
godziny przyjęć: od poniedziałku do czwartku od 9.00 do 14.00

 

 

 

Małgorzata Lewandowska

mgr Małgorzata Lewandowska

specjalista, e-mail: gosialm@umk.pl, pok. C.0.23, tel. 00 48 56 611-37-13
kierunki: architektura informacji, wojskoznawstwo, zarządzanie informacją i bibliologia
godziny przyjęć: od poniedziałku do czwartku od 9.00 do 14.00

 

 

Izabela Kujawska

mgr Izabela Kujawska

specjalista, e-mail: izakuj@umk.pl, pok. C.0.22, tel. 00 48 56 611-23-61
kierunki: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, studia skandynawsko-bałtyckie, studia podyplomowe
godziny przyjęć: od poniedziałku do czwartku od 9.00 do 14.00

 

 

Małgorzata JarmołowiczMałgorzata Jarmołowicz

samodzielny referent, e-mail: mjar@umk.pl, pok. C.0.27, tel. 00 48 56 611-37-14
kierunki: historia (I st.), historia regionalna 40+, historia sztuki, etnologia; studia niestacjonarne z zakresu historii, archiwistyki, wojskoznawstwa
godziny przyjęć: od poniedziałku do czwartku od 9.00 do 14.00

 

 

Małgorzata Buczkowskamgr Małgorzata Buczkowska

specjalista, e-mail: gosia@umk.pl, pok. C.0.34, tel. 00 48 56 611-37-78
pomoc socjalna; stypendia – Fundusz Pomocy Materialnej, Fundusz Stypendiów Doktoranckich; praktyki pedagogiczne; płatności; dofinansowania
godziny przyjęć: od poniedziałku do czwartku od 9.00 do 14.00

 

 


Pracownicy WNH:

Alina Sosnowskamgr Alina Sosnowska

Instytut Archeologii
Sekretariat
samodzielny referent, e-mail: also@umk.pl, pok. 9, tel. 00 48 56 611-39-88

 

 

Jolanta Dokowskamgr Jolanta Dokowska

Instytut Archeologii
Kierownik Zespołu Administracyjno-Gospodarczego
specjalista, e-mail: jolanta.dokowska@umk.pl, pok. 171, tel. 00 48 56 611-39-75, fax: 00 48 611-39-74

 

 

Mariola BelchnerowskaMariola Belchnerowska

Instytut Historii i Archiwistyki
Sekretariat
samodzielny referent, e-mail: mbelch@umk.pl, pok. C.0.11, tel. 00 48 56 611-37-32 lub 00 48 56 611-37-75

 

 

Krystian Chyrkowskimgr Krystian Chyrkowski

Instytut Historii i Archiwistyki
USOS, oferta dydaktyczna, plany zajęć
starszy referent techniczny, e-mail: kch7@umk.pl, pok. C.0.10, tel. 00 48 56 611-37-54

 

 

Małgorzata Gimińskamgr Małgorzata Gimińska

Katedra Historii Sztuki i Kultury
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
Sekretariat
starszy referent, e-mail: gimma@umk.pl, pok. C.0.18, tel. 00 48 56 611-37-61 lub 00 48 56 611-23-30

 

 

Ewa Jaroszewskamgr Ewa Jaroszewska

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
Sekretariat
specjalista, e-mail: jaewa@umk.pl, pok. C.0.06, tel. 00 48 56 611-44-15

 

 

mgr Waldemar Cieślak

Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
IT, administrator strony wydziałowej
specjalista, e-mail: wald@umk.pl, pok. C.0.35, tel. 00 48 56 611-23-94