Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Koronawirus

Szanowni Państwo,

przypominamy o konieczności sporządzania list obecności na wszystkich zajęciach odbywających się na terenie Uniwersytetu.

Dane, które powinna zawierać lista obecności:  imię i nazwisko Prowadzącego, tytuł, data, imiona i nazwiska uczestników zajęć oraz poniższy zapis:

“Zajęcia odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 186 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022.”

Podpisane przez Prowadzącego listy obecności prosimy przekazywać na koniec każdego dnia zajęć do dziekanatu WNH.

W przypadku kiedy zajęcia kończą się w godzinach popołudniowych/wieczornych proszę o zostawienie list w specjalnie przygotowanym do tego celu, zamkniętym, kartonie przy wejściu do dziekanatu.

Powyższa procedura wynika z faktu nałożenia na Uczelnię obowiązku przekazywania list obecności do Sanepidu w ciągu 24 godzin od uzyskania informacji o zachorowaniu studenta bądź nauczyciela akademickiego.


Lista obecności – wzór

Lista obecności – wzór

Zarządzenie Rektora nr 186