контактul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

ТОП-10

Проект, створений за ініціативою проф. Зенона Новака в Інституті історії і архівістики УМК в 1981 р. Від 1999 р. його реалізація здійснюється на Факультеті історичних наук. Керівник проекту – проф. Роман Чая, у співробітництві з проф. Юргенем Сарновським з Гамбурзького університету.

Головна мета проекту – це порівняльні дослідження рицарських орденів в Європі у середньовічну і нову епоху. У дворічному циклі проводяться міжнародні конференції, присвячені вибраній проблематиці. Доповіді, прочитані під час конференцій, публікуються від 2011 р. у журналі «Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders», який є продовженням видавничої серії Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica. Крім рефератів з конференцій періодик друкує – англійською, німецькою і французькою мовами – статті, полеміку, огляди досліджень, джерельні нариси та рецензії, що стосуються історії рицарських орденів.

 

Польсько-французька програма Polonium, що реалізовувалась у 2013-2014 рр. Факультетом історичних наук УМК і Centre d’Etudes des Mondes Moderne et Contemporain Університету Бордо III імені Мішеля де Монтень у Франції у рамках проекту Cultural exchange between the royal courts of Poland and France in the modern era.

Завдяки співробітництву проф. Ярослава Думановського з Університетами Бордо III і Париж IV Сорбонна,
була можлива реалізація польсько-французьких магістерських дисертацій у Бордо і Торуні, а також міжнародних дисертацій на вчену ступінь доктора філософії co-tutelle. Взаємодія з університетом у Бордо дала змогу налагодити співробітництво з Центром Центральної Європи Університету Париж IV Сорбонна та з Європейським інститутом історії і культур харчування в Тур. Професор Ярослава Думановський є виконавцем грантів Національного центру науки Культурна історія французького вина у Польщі та Старопольські кулінарні рецепти. Наукова обробка і публікація розпорошеного джерельного матеріалу.

 

Проект, пов’язаний із публікацією найстарших польських кулінарних текстів, що реалізується на Факультеті історичних наук УМК під керівництвом проф. Ярослава Думановського (від 2016 р. члена наукової ради IEHCA), в співробітництві з Музеєм Палацу Короля Яна III у Вілянові.

Дослідження з історії харчування дали плоди у формі співробітницта з Європейським інститутом історії і культури харчування у Франції: участь студентів і аспірантів у літній школі IEHCA в Тур, реалізація проектів European Food Education Season та Nomadic Food, семінари про перспективи реєстрації UNESCO польських харчувальних традицій. Публікації MPC сприяли розвитку досліджень історії і культури харчування, співробітництва з виробниками продовольства, організаторами туризму, міністерством сільського господарства, місцевою владою, музеями, гастрономічними школами, що стало важливим способом популяризації історії і реклами традиційного продовольства.

Міждисциплінарні дослідження ранньосередньовічного заселення у Польщі
Дослідження, що здійснює проф. Войцех Худзяк з Інституту археології, стосуються інтердисциплінарних студій прикордонної зони держави П’ястів, направлені на систему міжрегіональної комунікації і транфсферної інфраструктури. Особливе місце займають в них острови і городища, розміщені на далекосяжних шляхах, що з’єднували Великопольщу із Любуською землею, Помор’ям і з Мазовше. Розміщення стоянок є дороговказом, що вказує на територіальні поділи у племінний і державний періоди. У проекті задіяні представники природничих і гуманітарних наук. У дослідженнях використовувався радіовуглецевий, металографічний, археоботанічний і археозоологічний аналізи. Результатом досліджень є монографічна серія Mons Sancti Laurentii.

 

Проект, що реалізовується у рамках загальноєвропейського заходу «The European Atlases of Historic Towns» під патронатом International Commission for the History of Towns, метою якого є створення бази картографічних джерел для порівняльних досліджень урбанізації Європи і змін у просторі міст. Тепер проект реалізовується в 18 країнах Європи, а його результат – це атласи понад 500 міст. Робота над «Історичним атласом польських міст» в 2012-2016 рр. проводилась в рамках гранту NPRH Історичний атлас польських міст, яким керував проф. Роман Чая. За прийнятим планом, у ході проекту було підготовано і опубліковано у формі окремих зошитів історичні атласи 11 міст (Свецє, Хойніце, Оструда, Мронгово, Короново, Фордон, Влоцлавек, Величка, Бохня, Зембіце, Зомбковіце). Внутрішню структуру всіх томів визначає поділ на текстову і картографічну частини. Робота над цим проектом триває, в наслідок чого будуть опубліковані атласи наступних міст.

 

Від 1999 р. ФІН співпрацює з Факультетом (Біології і) наук про Землю в сфері реконструкції клімату Польщі в останньому тисячолітті. У проекті беруть участь історики, кліматологи, дендрохронологи та геофізики (з Канади, з Калгарського університету в Альберті).
У рамках цієї кооперації реалізовувався трирічний дослідницький проект під назвою Реконструкція клімату на польських землях від XVI до XIX ст. на основі історичних, дендрокліматологічних, геофізичних та інструментальних джерел. Ефектом цього проекту були численні публікації у відомих зарубіжних журналах. Була створена низка розвідок з окремих прикладів і кліматологічних аналітичних еспертиз, які мають вийти у формі окремої монографії, як і в статтях у відомих наукових періодиках.

 

Колектив проф. Кшиштофа Цирка веде міждисциплінарні дослідження палеолітичного заселення в печері Біснік, а також на Краківсько-Ченстоховській височині. Зокрема, дослідження охоплюють такі питання:
• заселення в період палеоліту (від 500 000 до 30 000 років тому) у печері Біснік на тлі палеосередовищних умов плейстоцену;
• палеолітичні печерні стоянки в контексті середовищних процесів і постдементаційних перетворень;
• спільноти мисливців і збирачів останнього льодовикового періоду і постгляціалу.

 

Це спільний проект Факультету історичних наук УМК і Факультету комунікації Вільнюського університету. Він виріс зі співробітництва ще з 90-х років XX ст., котре зосереджувалось на проблематиці писемності приватної сфери – его-документу / самосвідчення та особистого тексту, в якому людина роповідає про себе, виявляє свою особистість, цінності, менталітет. Ця проблематика активно розвивається в Європі і на світі і є одним з оригінальних і важливих дослідницьких підходів у сучасній антропологізованій історії. Дослідники діляться результатами своїх досліджень за кордоном, зокрема у Франції і Німеччині, а також запрошують дослідників цих питань до Польщі. Це включає ФІН УМК у течію важливих досліджень міжнародного масштабу. Співробітництво з Вільнюським університетом переродилось у форму проекту, що фінансується урядом Литовської Республіки. Ефектом були щорічні семінари вчених із Польщі, Литви і інших європейських країн.

 

Від 2009 року працює в Німеччині Польська історична місія при Вюрцбурзькому університеті Юліуса Максиміліана. Це зарубіжне наукове представництво Університету Миколая Коперника у Торуні, організаційно пов’язане з Факультетом історичних наук цього вузу. Місія була заснована 1 серпня 2001 року в Геттінген, при Історичному інституті Макса Планка. Місія займається співробітництвом польських і німецьких істориків. Після ліквідації Історичного інституту Макса Планка Польська історична місія була переведена у вересні 2009 року до Вюрцбурзького університета Юліуса Максиміліана. Друкованим органом Місії є журнал: «Бюлетень Польської історичної міісії». Місія організовує конференції, розвиває видавничу і стипендіальну діяльність.