Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Nadchodzące wydarzenia:

W celu umożliwienia realizacji zajęć zgodnie z planem studiów, w tym dniu odbędą...

Wakacje zimowe

Wakacje zimowe od 23 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r.

Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne od 3 stycznia 2022 r. do 30 stycznia 2022 r.

W celu umożliwienia realizacji zajęć zgodnie z planem studiów, w tym dniu odbędą...