Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl
obrazek wioadomości: Nominacja profesorska

Nominacja profesorska

* o o o o o o o o o
pozostałe wiadomości

Nadchodzące wydarzenia:

Rozpoczęcie semestru letniego roku akad. 2017/2018

Zajęcia dydaktyczne trwają do 24 czerwca 2018 r.

Immatrykulacja - historia 40+

Osoby przyjęte w ramach rekrutacji śródrocznej 2017/18 na kierunek historia...

Power na WNH - nowa edycja

Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania płatnych staży w ramach projektu...

Drzwi Otwarte WNH

Impreza promująca ofertę edukacyjną naszego wydziału.