Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl
obrazek wiadomości: Rejestracja na zajęcia

Rejestracja na zajęcia

* o o o o o o o o o
pozostałe wiadomości

Nadchodzące wydarzenia:

Ostateczny termin uzyskania zaliczeń

Zakończenie semestru letniego roku akad. 2017/2018.

Początek semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem (z wyjątkiem I roku)

Inauguracja roku akademickiego

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2018/2019 o godz. 11.00 w auli UMK

Immatrykulacja wydziałowa

Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Nauk Historycznych (aula...