Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Nadchodzące wydarzenia:

Rozpoczęcie roku akademickiego

Immatrykulacja studentów I roku

Uroczysta Immatrykulacja studentów przyjętych na I rok w roku akademickim 2023/24...

Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne od 3 października 2023 r. do 22 grudnia 2023 r.

Immatrykulacja studentów I roku

Wszystkie wydarzenia