Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Oferta dla szkół

Szanowni Państwo,

Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prezentuje ofertę współpracy w zakresie nauk historycznych. WNH jest największą w Polsce Północnej tego typu jednostką, w skład którego wchodzi: Instytut Archeologii oraz Instytut Historii i Archiwistyki. O naszej sile i pozycji świadczy posiadanie od wielu lat najwyższych kategorii naukowych, certyfikatów Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Kształcimy na pięciu kierunkach studiów. Prowadzimy wiele ciekawych projektów badawczych i popularno-naukowych, które są atrakcyjne z Państwa perspektywy, a nowoczesny budynek Collegium Humanisticum to dziś najlepsza w Polsce Północnej baza naukowo-dydaktyczna, do skorzystania z której zachęcamy.

Corocznie do szerokiego grona odbiorców kierujemy wiele krajowych i międzynarodowych konferencji oraz prelekcji polskich i zagranicznych ekspertów. W ramach Wydziału prężnie działają studenckie koła naukowe, inicjujące ciekawe projekty popularno-naukowe adresowane do różnych grup wiekowych. Tak szeroka oferta dydaktyczna stanowi cenne źródło wiedzy humanistycznej, które możecie Państwo wykorzystać w kształceniu młodego pokolenia.

Zapraszamy do współpracy, licząc na pozytywną reakcję, załączamy proponowane formy wspólnego działania. Obejmują one: prelekcje popularno-naukowe, pogadanki, wykłady problemowe, warsztaty, pokazy, wizyty w gabinecie zabytków.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Izabela Kujawska
e-mail: izakuj@umk.pl
tel. 56 611 23 61


OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU NAUK HISTORYCZNYCH UMK W TORUNIU

WSZECHNICA AKADEMICKA