Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Raporty dla PKA

Raporty dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

Raport samooceny – archeologia

Raport samooceny – historia