Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Jakość kształcenia

Rada Jakości Kształcenia WNH:

Przewodnicząca:

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia:

Członkowie: