Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Jakość kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia:

Przewodniczący:

Członkowie: