ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Robert Degendr hab. Robert Degen, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.2.20, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2382
e-mail: rdegen@umk.pl
www: http://www.home.umk.pl/~rdegen
ORCID: 0000-0003-3467-9341

Zainteresowania:
- archiwistyka, szczególnie teoria archiwalna,
- selekcja archiwalna,
- zarządzanie dokumentacją,
- historia polskich archiwów,
- historia Polski w XX w.

Linki:Terminy konsultacji:
wtorek od 11.15 do 13.15.

W dniach 13–30 września br. przebywam służbowo w Zielonej Górze i w Würzburgu, zatem nie będę obecny w IHiA w czasie dyżurów 19 i 26 września. W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy (rdegen@umk.pl), będę starał się odpowiadać w miarę możliwości.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy