Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Od tysięcy lat ludzie świadomie utrwalają informacje i przechowują dokumentację. Najpierw robili to za pomocą pisma, później obrazu i dźwięku, dziś zapisują myśli za pomocą kodu binarnego na informatycznych nośnikach danych lub w chmurze obliczeniowej. Dokumentację przechowywano zaś w archiwach. Studiowanie archiwistyki i zarządzania dokumentacją daje naszym absolwentom klucze do tego arcyciekawego świata. Zapisz się na studia!

Dzięki nauce z nami możesz się dowiedzieć jak funkcjonują współczesne archiwa – instytucje, komórki organizacyjne działające w większości polskich instytucji i zbiory danych w formie cyfrowej. Uczymy wyszukiwania w nich informacji dla różnych celów, naukowych i praktycznych. Pokazujemy jak dokumentację czytać, także „między wierszami”. Przekazujemy wiedzę na temat pracy administracji „od kuchni”, wykorzystania nowoczesnych narzędzi zarządzania dokumentacją, instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt i współczesnego sprzętu biurowego. Staramy się, aby nasi absolwenci umieli sprawnie organizować biurowość, stale szukając efektywności w postępowaniu z dokumentacją w ciągu całego jej cyklu życiowego. Choć nasze studia funkcjonują w kontekście szeroko rozumianej humanistyki, to łączymy wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami. Wychodzimy z założenia, że aby podejmować dobre decyzje należy wiedzieć nie tylko „jak?”, ale przede wszystkim „dlaczego”!

Co na studiach?

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jedyną w Polsce uczelnią, która kształci archiwistów nieprzerwanie od roku 1951;
 • w roku akademickim 2006/2007 jako pierwsi w kraju uruchomiliśmy unikatowy kierunek studiów „Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją”;
 • szczycimy się największym w Polsce i liczącym w świecie dorobkiem naukowym w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją;
 • nasza kadra to teoretycy posiadający stopnie i tytuły naukowe, ale i praktycy, pracownicy archiwów i urzędów różnego typu;
 • uczymy w jednym z najnowocześniejszych budynków dydaktycznych;
 • ważna jest dla nas praktyczna nauka zawodu, dlatego część zajęć prowadzą praktycy i odbywają się one w instytucjach archiwalnych regionu;
 • studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych w ramach wolontariatów, staży i przewidzianych programem studiów praktyk w archiwach, urzędach i przedsiębiorstwach;
 • stawiamy na dobrą znajomość języków obcych; możesz z nami rozpocząć naukę lub pogłębić umiejętność posługiwania się językiem angielskim, niemieckim, rosyjskim i łacińskim;
 • zainteresowania naukowe nasi studenci rozwijają w Studenckim Kole Naukowym Archiwistów, podczas szkoleniowych wyjazdów i warsztatów.

 

Co po studiach?

Po uzyskaniu licencjatu, absolwenci naszych studiów mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia i zdobycia tytułu zawodowego magistra archiwistyki i zarządzania dokumentacją. Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy, między innymi w:

 • archiwach historycznych (m. in. państwowych, wojskowych, uniwersyteckich, kościelnych oraz w placówkach Instytutu Pamięci Narodowej);
 • archiwach zakładowych lub składnicach akt działających w każdym urzędzie, instytucji, przedsiębiorstwie;
 • bibliotekach i muzeach, zwłaszcza w działach rękopisów i zbiorów specjalnych;
 • urzędach, biurach i kancelariach na stanowisku menadżera procesu zarządzania dokumentacją i organizatora pracy biurowej; archiwach społecznych, ośrodkach dokumentacyjnych i informacyjnych
 • prywatnych przedsiębiorstwach świadczących usługi z zakresu back-office;
 • przygotujemy Cię do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług kancelaryjno-archiwalnych.

 

muzyka: www.bensound.com

Dodatkowe informacje:

Galeria zdjęć:

archiwistyka i zarządzanie dokumentacją archiwistyka i zarządzanie dokumentacją archiwistyka i zarządzanie dokumentacją archiwistyka i zarządzanie dokumentacją archiwistyka i zarządzanie dokumentacją archiwistyka i zarządzanie dokumentacją archiwistyka i zarządzanie dokumentacją archiwistyka i zarządzanie dokumentacją archiwistyka i zarządzanie dokumentacją