Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Stypendia

Komisja Stypendialna WNH (Studenci):

UWAGA! Wszystkie informacje, z którymi należy zapoznać się i dokumenty do pobrania znajdują się na www.stypendia.umk.pl

 Zasady przyznawania świadczeń socjalnych w semestrze letnim (52 KB)


Komisja Stypendialna WNH (Doktoranci):


Wszystkie informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej znajdują się na stronie: http://www.stypendia.umk.pl

Zasady przyznawania świadczeń socjalnych w semestrze letnim (52 KB)


Dokumenty do pobrania – studia doktoranckie:
Stypendium socjalne oraz Rektora dla najlepszych doktorantów są wypełniane w generatorze i dostępne w systemie USOS.