Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Stypendia

Komisja Stypendialna WNH (Studenci):

Komisja Stypendialna zwraca uwagę, że 25 października system USOS zostanie zamknięty dla wniosków październikowych. Do końca października będzie czas na uzupełnienie lub poprawienie wniosku tak, aby na koniec miesiąca wniosek był złożony poprawnie z kompletem dokumentów. Uruchomiony będzie ponownie od 1 listopada. Osoby składające dokumenty w listopadzie, nie będą miały świadczeń za październik.

UWAGA!!! Wszystkie informacje, z którymi należy zapoznać się i dokumenty do pobrania znajdują się na www.stypendia.umk.pl


Komisja Stypendialna WNH (Doktoranci):


Wszystkie informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej znajdują się na stronie: http://www.stypendia.umk.pl

Dokumenty do pobrania – studia doktoranckie:
Stypendium socjalne oraz Rektora dla najlepszych doktorantów są wypełniane w generatorze i dostępne w systemie USOS.