Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Nauczanie zdalne

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Szanowni Państwo,

na mocy zarządzenia nr 110 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej publikujemy wykaz zajęć, które w najbliższym czasie będą prowadzone w takiej formie:

Zestawienie zajęć zdalnych na Wydziale Nauk Historycznych UMK

Zestawienie będzie na bieżąco aktualizowane.

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, zajęcia zdalne będą odbywały się w terminie ustalonym z prowadzącym dany przedmiot.
Prowadzący będą najczęściej kontaktować się z Państwem drogą mailową via USOSweb - proszę sprawdzać swoje pocztowe skrzynki studenckie!


Koordynatorzy do spraw organizacji zdalnego kształcenia z poziomu administracji na Wydziale Nauk Historycznych UMK:

mgr Krystian Chyrkowski
specjalista, e-mail: kch7@umk.pl, pok. C.0.10, tel. 00 48 56 611-37-54

mgr Małgorzata Lewandowska
specjalista, e-mail: gosialm@umk.pl, pok. C.0.23, tel. 00 48 56 611-37-13


Komunikaty Dziekana Wydziału Nauk Historycznych

Komunikat w sprawie zajęć zdalnych prowadzonych przez SPNJO UMK

pozostałe wiadomości