Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Komunikaty Dziekana WNH

Komunikat dotyczący realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej na Wydziale Nauk Historycznych

Tabela dotycząca realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej na Wydziale Nauk Historycznych

Rekomendacje Wydziału Nauk Historycznych wykorzystania w procesie dydaktycznym dostępnych technik i metod kształcenia na odległość w celu osiągnięcia efektów uczenia się

Rekomendacje Dziekana Wydziału Nauk Historycznych w związku z ZARZĄDZENIEM Nr 109 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu