Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Centrum Badań Kopernikańskich

ul. Władysława Bojarskiego 1 (p. C.2.23), 87-100 Toruń

Dyrektor
prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
tel: +48 56 611-37-43, kmik@umk.pl

Sekretarz
mgr Dominika Gołaszewska-Rusinowska
tel: + 48 56 611-37-34, domigo@umk.pl

strona www