ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Powszechne ubezpieczenie zdrowotne dla studentów

Studenci, którzy ukończyli 26 lat, mogą zostać objęci przez Uczelnię  powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym (puz) o ile nie podlegają obowiązkowi tego ubezpieczenia z innego tytułu. Przed 26 rokiem życia obowiązek zgłoszenia studenta do ubezpieczenia ciąży przeważnie na rodzicach bądź opiekunach prawnych.

Studenci 26+, którzy  chcą być objęci ubezpieczeniem zdrowotnym  powinni wypełnić Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 139 Rektora UMK z dnia 1 września 2016 r. i dostarczyć go do Działu Płac UMK do mgr Andrzeja Roszkowskiego (Rektorat pok.: 501 tel.: 56 611-20-65 e-mail: Andrzej.Roszkowski@umk.pl

Więcej informacji: Opieka zdrowotna i ubezpieczenia studentów