Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Legia Akademicka

 Czym jest Legia Akademicka?

Program edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej realizowany jest wspólnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach tego projektu studenci – ochotnicy mogą przejść teoretyczne i praktyczne przeszkolenie wojskowe i zostać w ten sposób żołnierzami rezerwy. Organizatorem części teoretycznej szkolenia, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej, jest rektor uczelni, która zadeklarowała udział w programie. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uczestniczy w programie Legii Akademickiej od pierwszej jego edycji, która rozpoczęła się w 2017 r.

 

 

Komunikat

Z CWCR otrzymaliśmy informację, że po części praktycznej modułu podoficerskiego dla ochotników, którzy ukończą część praktyczną modułu podoficerskiego i uzyskają stopień kaprala realizowane będzie szkolenie w II specjalności wojskowej (informacja dla kandydatów w dowolnych WCR) lub szkolenie specjalistyczne (kryptologia i cyberbezpieczeństwo oraz ŻW).

Szkolenie specjalistyczne z kryptologii i cyberbezpieczeństwa  dostępne będzie dla na kandydatów, którzy pozytywnie zaliczą test dostępny na PELA. Po pozytywnym zaliczeniu testu kandydat zakwalifikowany zostanie na wspomniane szkolenie, które realizowane będzie w zamiejscowym wydziale Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa w Wałczu przy wsparciu 100 Batalionu Łączności w Wałczu, po I turnusie modułu podoficerskiego.

Wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych w module podoficerskim

>>>Aktualne informacje dotyczące Legii Akademickiej<<<

 

Moduł cyber

 

Informujemy, że istnieje możliwość wykonania testu kwalifikacyjnego, uprawniającego do udziału w dodatkowym szkoleniu specjalistycznym z zakresu cyberbezpieczeństwa (moduł cyber).

Niezbędnymi warunkami do wzięcia udziału w module cyber, oprócz wykonania ww. testu kwalifikacyjnego, jest:

– złożenie wniosku o odbycie części praktycznej szkolenia;

– posiadanie stopnia żołnierza rezerwy (korpus szeregowych);

– zaliczenie modułu podoficerskiego w ramach części praktycznej szkolenia.

Chętni do wzięcia udziału w szkoleniu specjalistycznym muszą rozwiązać test najpóźniej do dnia 27 maja br. Test dostępny jest na platformie e-learningowej Legii Akademickiej pod adresem https://la.elearning.wp.mil.pl/.

Dodatkowo w celu uzyskania dostępu do ww. testu należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy z klauzulą informacyjną z załącznika nr 1 oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych z załącznika nr 2. Skan lub zdjęcie danych dokumentów kandydaci muszą przesłać na adres e-mail: k.kiniorski@ron.mil.pl.

W module cyber planowany jest udział 60 uczestników programu, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w ramach ww. testu. W przypadku większej liczby osób z tą samą liczbą punktów, dodatkowym kryterium oceny będzie studiowanie na kierunkach istotnych z punktu widzenia Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, tj.: informatyka, kryptologia, cyberbezpieczeństwo, matematyka i inne kierunki pokrewne.

            Szkolenie specjalistyczne z zakresu cyberbezpieczeństwa będzie realizowane w Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa w zamiejscowym Wydziale Szkoleń Specjalistycznych w Wałczu od 19 sierpnia do 6 września 2024 r.

W razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się bezpośrednio z panem Karolem Kiniorskim (Dowództwo Komponentu Wojsko Obrony Cyberprzestrzeni), e-mail: k.kiniorski@ron.mil.pl; tel.: 887570913.

Załącznik nr 1 – KLAUZULA INFORMACYJNA

Załącznik nr 2 – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Kontakt: