Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją

Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich uczelni i kierunków (poza kierunkiem archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w UMK), którzy pragną zdobyć wykształcenie w zakresie postępowania z dokumentacją we wszystkich działających współcześnie instytucjach. Uczestnictwo w zajęciach SPAiZD podniesie ich wartość na rynku pracy, może także ułatwić rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług kancelaryjno-archiwalnych. Więcej informacji

Strona studiów podyplomowych w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją


Studia podyplomowe w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych

Studia podyplomowe w zakresie Kancelarii Tajnej i Ochrony Informacji Niejawnych przeznaczone dla absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków i uczelni, którzy pragną nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej w instytucji oraz organizacji, oraz wdrażania i kontroli polityki bezpieczeństwa informacji.
Oferta dydaktyczna kierowana jest przede wszystkim do pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z ochroną danych osobowych, pracowników kancelarii, biur i sekretariatów oraz archiwów bieżących i składnic akt, osób zatrudnionych w pionach cywilnych służb mundurowych, urzędników administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialnych za prawidłowy obieg informacji i tajemnice prawnie chronione.

Strona studiów podyplomowych w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych