Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją

Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich uczelni i kierunków (poza kierunkiem archiwistyka i zarządzanie dokumentacją w UMK), którzy pragną zdobyć wykształcenie w zakresie postępowania z dokumentacją we wszystkich działających współcześnie instytucjach. Uczestnictwo w zajęciach SPAiZD podniesie ich wartość na rynku pracy, może także ułatwić rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług kancelaryjno-archiwalnych. Więcej informacji

Studia podyplomowe w zakresie etnologii

Wielokulturowy i wieloetniczny świat to fascynująca mozaika, którą można zrozumieć. Od lat z powodzeniem robi to etnologia – antropologia kulturowa – nauka, która za cel obrała sobie badanie kulturowej różnorodności. Absolwenci podyplomowego studium z etnologii, zapoznając się z etnologicznym widzeniem świata, zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności, dzięki którym nie tylko nic, co ludzkie, nie będzie im obce, ale wszystko, co obce, stanie się im bliższe i bardziej zrozumiałe. Ukończenie studium podnosi kompetencje osób zaangażowanych w pracę muzealną i w prowadzenie ogólnie pojętej działalności kulturalnej. Pomaga również tym, którzy chcieliby taką pracę wykonywać. Więcej informacji

Studia podyplomowe w zakresie infobrokerstwa i zarządzania informacją

Podyplomowe Studia Infobrokerstwa i Zarządzania Informacją dostarczają niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie organizacji i zarządzania zasobami informacyjnymi oraz komercyjnego świadczenia usług informacyjnych dla różnych podmiotów. W programie studiów położono nacisk na zaznajomienie słuchaczy z rolą informacji i sektora informacyjnego w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak zastosowanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, projektowanie i zarządzanie systemami informatycznymi, źródła, metody i narzędzia wyszukiwania profesjonalnej informacji oraz jej ocena. Więcej informacji

Studia podyplomowe w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych

Oferta dydaktyczna kierowana jest przede wszystkim do pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z ochroną danych osobowych, pracowników kancelarii, biur i sekretariatów oraz archiwów bieżących i składnic akt, osób zatrudnionych w pionach cywilnych służb mundurowych, urzędników administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialnych za prawidłowy obieg informacji i tajemnice prawnie chronione. Więcej informacji

Studia podyplomowe w zakresie nauczania historii

Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie przygotowania merytorycznego i praktycznego do wykonywania zawodu nauczyciela historii. Studia podyplomowe w zakresie nauczania historii skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich (legitymujących się dyplomem ukończenia studiów). Są to studia kwalifikacyjne dające uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu na wszystkich poziomach edukacyjnych. Więcej informacji

Studia podyplomowe w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie

Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie przygotowania merytorycznego i praktycznego do wykonywania zawodu nauczyciela wiedzy o społeczeństwie. Studia podyplomowe w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie są skierowane do absolwentów wszystkich kierunków studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich (legitymujących się dyplomem ukończenia studiów). Są to studia kwalifikacyjne dające uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu na wszystkich poziomach edukacyjnych. Więcej informacji

Studia podyplomowe w zakresie publikowania sieciowego

Podyplomowe Studia w Zakresie Publikowania Sieciowego dostarczają słuchaczom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do zaprojektowania, wykonania i wdrożenia nowoczesnych serwisów informacyjnych. W ramach programu zostaną przedstawione treści mające służyć wykształceniu umiejętności pozwalających słuchaczowi:

  • samodzielnie przygotować poprawną treść informacyjną i promować ją w Sieci,
  • administrować i konfigurować Systemy Zarządzania Treścią (CMS),
  • samodzielnie porównać i wybrać narzędzia niezbędne do edycji i publikowania treści w Sieci,
  • pozycjonować, testować i oceniać serwisy informacyjne,
  • analizować i pisać kod serwisów informacyjnych w językach HTML i CSS,
  • przygotować projekty graficzne na potrzeby serwisów informacyjnych w Sieci. Więcej informacji