ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Krzysztof Syta, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.2.21
tel.: +48-56-611-2383
e-mail: ksyta@umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze I roku akademickiego będę pełnił we wtorki w godzinach 11.30-13.30 na platformie Microsoft Teams.


Bibliografia