ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Krzysztof Syta, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.2.21, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2383
e-mail: ksyta@umk.pl
ORCID: 0000-0002-9466-1525

Terminy konsultacji:
Dyżury pełnię we wtorki w godzinach 11.30-13.30, w gabinecie C.2.21.


Zobacz profil w Bazie Wiedzy