ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Dlaczego warto u nas studiować?

Na obrazku znajduje się tekst, który jest na tej stronie

Wydział kształci na unikatowych kierunkach w skali Polski, a nawet Europy. Oferujemy studia I, II i III stopnia (doktoranckie) oraz studia podyplomowe. Studenci mają do wyboru różnorodne specjalności, co pozwala na poszerzenie naukowych horyzontów i zdobycie potrzebnych kompetencji zawodowych. Nasze mocne strony:

 • najwyżej oceniony wydział historyczny w Polsce Północnej (piąte miejsce w kraju), znany i rozpoznawalny w Europie i na świecie, ważna jednostka prężnego uniwersytetu  z bogatymi tradycjami naukowymi i dydaktycznymi,
 • komfortowe warunki studiowania w nowoczesnym, przestronnym, niedawno wybudowanym gmachu Collegium Humanisticum UMK, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, z biblioteką wydziałową i miejscami do pracy własnej,
 • bogata lista kierunków studiów w tym unikatowych w skali Polski, a nawet Europy,
 • urozmaicony wybór specjalności podwyższających kompetencje zawodowe i naukowe,
 • bogate możliwości nauki języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i norweskiego),
 • wybitna kadra naukowa, która łączy pasję z pracą i chętnie dzieli się swą wiedzą podczas zajęć, otwartych wykładów, warsztatów i spotkań autorskich,
 • bardzo silne umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej i badań naukowych (wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+) lub w ramach umowy polsko-rosyjskiej), także zagraniczni profesorowie,
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • rozbudowana działalność kół naukowych, konferencji i wydarzeń studenckich,
 • wydział, jako jedyny w Polsce, posiada  placówkę zagraniczną (Polska Misja Historyczna przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu (Niemcy),
 • WNH uzyskał pozytywną ocenę instytucjonalną nadaną przez Polską Komisję Akredytacyjną,
 • Toruń, to miasto przyjazne i otwarte na ludzi młodych, ciekawych swej przeszłości, gdzie historia jest na wyciągnięcie ręki,
 • w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu otrzymał najwyższą ocenę A+.

https://www.wnh.umk.pl/panel/wp-content/uploads/Infografika-Targi-scaled-1.pdf