Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Kryteria oceny i awansu pracowników

W dniu 20 grudnia 2016 r. Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przyjął Uchwałę nr 217 w sprawie wytycznych służących ustaleniu kryteriów oceny działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz zasad wynagradzania nauczycieli akademickich za publikacje artykułów naukowych. W związku z powyższym od stycznia 2017 roku na Wydziale Nauk Historycznych obowiązują nowe kryteria oceny działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej pracowników oraz kryteria awansu. Powyższe kryteria w zakresie oceny działalności naukowej pracowników WNH zostały zatwierdzone Uchwałą nr 42 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 marca 2017 r.  w sprawie kryteriów oceny działalności naukowej obowiązującej przy ocenie okresowej nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach oraz obowiązujących nauczycieli akademickich ubiegających się o zatrudnienie na określonym stanowisku w ramach awansu zawodowego.