Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Wojskozna­wstwo

Wojskoznawstwo to kierunek studiów adresowany do osób wiążących swoją przyszłość ze służbami mundurowymi lub chcącymi prowadzić badania nad historią wojska i sztuki wojennej na przestrzeni wieków z zamiarem dalszego rozwoju naukowego. Opracowany kompleksowo program specjalnie na potrzeby specyfiki studiów pozwala zdobyć wiedzę niezbędną do ubiegania się o przyjęcie do wojska i policji oraz podjęcie pracy w archiwach i kancelariach tajnych i jawnych jednostek administracji publicznej. W ramach studiów prowadzone są zajęcia na temat sztuki wojennej wojsk lądowych i marynarki wojennej, kartografii wojskowej, bronioznawstwa i munduroznawstwa oraz konfliktów zbrojnych w XX wieku. Dodatkowo bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego, prawnych podstaw funkcjonowania sił zbrojnych oraz świadczeń na rzecz obrony, archiwistyki i muzealnictwa. Prowadzone zajęcia teoretyczne są uzupełniane w toku studiów praktykami pozwalającymi ugruntować zdobytą wiedzę i nabyć nowe umiejętności. Zapisz się na studia!

Zdobyta wiedza z pewnością będzie także pomocna w pracy w szeregu instytucji mających do czynienia z militariami, jak choćby muzea, w których zbiorach są tego rodzaju zabytki.

Co na studiach?

  • Ciekawe, teoretyczne i praktyczne zajęcia dydaktyczne.
  • Program studiów dostosowany do wymogów rynku pracy.
  • Nowoczesna baza dydaktyczna, świetne warunki lokalowe.
  • Wieloletnie doświadczenie i sukcesy w badaniach z zakresu szeroko pojętej historii wojskowej.
  • Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, o międzynarodowym autorytecie, zorientowana nie tylko na przeszłość, ale również na badanie zagadnień współczesnej wojskowości.
  • Zajęcia we współpracy naukowej i dydaktycznej z Centrum Szkolenia
  • Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu oraz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.
  • Nowoczesne Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK.

 

Co po studiach?

Zdobyta na studiach wiedza i umiejętności znacznie ułatwią wykonywanie obowiązków służbowych oraz będą podstawą sukcesu w karierze wojskowej. Absolwenci wojskoznawstwa będą także posiadali kwalifikacje stanowiące dobry punkt wyjścia do kariery zawodowej w Policji, Straży Granicznej i innych służbach mundurowych. Uzyskana podczas studiów wiedza będzie też przydatna przyszłym pracownikom instytucji zajmujących się ochroną i popularyzacją dziedzictwa historycznego oraz mediów specjalizujących się w tematyce wojskowości, obronności lub bezpieczeństwa. Na studia zapraszamy także osoby, których pasją jest historia wojskowa i szeroko pojęta problematyka militarna oraz członków grup rekonstrukcji historycznej.

Absolwenci kierunku mają możliwość, po ukończeniu studiów licencjackich, kontynuowania nauki na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).

muzyka: www.bensound.com

Dodatkowe informacje:

Galeria zdjęć:

wojskoznawstwo wojskoznawstwo wojskoznawstwo wojskoznawstwo wojskoznawstwo wojskoznawstwo wojskoznawstwo wojskoznawstwo wojskoznawstwo wojskoznawstwo