Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Dla mediów

W sprawach dotyczących funkcjonowania jednostki, ważnych wydarzeń, konferencji, sukcesów pracowników i studentów informacji udzielają: