Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Historia

To jedno z najciekawszych wyzwań dla osób o bogatych zainteresowaniach humanistycznych. Dzięki takim studiom poznaje się nie tylko historię Polski i świata, ale także zdobywa wiedzę z wielu pokrewnych dziedzin. Absolwenci potrafią interpretować mechanizmy społeczne, polityczne i gospodarcze kształtujące dzieje poszczególnych narodów i państw. Zapisz się na studia!

W 2001 r. kierunek, jako jeden z pierwszych uzyskał certyfikat wysokiej jakości kształcenia nadany na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich, a później Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Ośrodek historyczny toruńskiej uczelni należy do najlepszych w kraju i w Europie oraz szczyci się bogatymi tradycjami naukowymi i dydaktycznymi.

Dlaczego warto u nas studiować?

 • w 2001 r. kierunek, jako jeden z pierwszych uzyskał certyfikat wysokiej jakości kształcenia nadany na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich,
 • toruński ośrodek historyczny należy do wiodących w kraju i w Europie,
 • szczyci się bogatymi tradycjami naukowymi,
 • bardzo urozmaicony zakres tematyczny studiów, uwzględniający zainteresowania studentów oraz wymogi rynku pracy,
 • urozmaicona oferta specjalności pozwala na rozwijanie własnych zainteresowań studentów oraz uzyskanie wysokich kompetencji zawodowych,
 • możliwość wyboru trzech specjalności: nauczycielskiej w zakresie historii, historii stosowanej – historii w mediach i administracji, dziedzictwa kulturowego Europy,
 • możliwość kształcenia w zakresie języków nowożytnych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego) jak również języków specjalistycznych do odpowiednich typów źródeł historycznych,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innym mieście ramach programu MOST,
 • cykliczne wykłady wybitnych historyków europejskich,
 • możliwość działania w kołach naukowych i w redakcjach czasopism,
 • studenci historii studiują głównie w Collegium Humanisticum, najnowocześniejszym budynku dydaktycznym w kraju ,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej,
 • możliwość korzystania z bogatych zbiorów Biblioteki Humanistycznej zlokalizowanej w siedzibie Wydziału oraz Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

Co po studiach?

Studia historyczne przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w:

 • szkolnictwie z uprawnieniami do nauki historii,
 • placówkach oświatowych różnych szczebli,
 • placówkach naukowych, zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów (w tym w IPN),
 • archiwach i innych instytucjach gromadzących oraz opracowujących dokumentację,
 • muzealnictwie,
 • placówkach upowszechniających wiedzę o historii dawnej i współczesnej,
 • państwowych, samorządowych i społecznych instytucjach kulturalnych,
  zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego,
 • redakcjach czasopism społeczno-politycznych i historycznych oraz wydawnictwach naukowych
 • i popularno-naukowych,
 • instytucjach i firmach specjalizujących się w obsłudze ruchu turystycznego,
 • turystyce – w charakterze przewodnika po dziedzictwie kulturowo-historycznym.

muzyka: www.bensound.com

Dodatkowe informacje:

Galeria zdjęć:

historia historia historia historia historia historia historia historia historia historia