Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Kierunki badań

Instytut Archeologii


Instytut Historii i Archiwistyki


Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii


Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej


Katedra Historii Sztuki i Kultury