Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Studia skandynawsko-bałtyckie

Studia Skandynawsko-Bałtyckie pogłębiają znajomość kultury, dziejów i języków państw skandynawskich oraz regionu Morza Bałtyckiego. Uczą otwartości na Europę i świat, na różnorodność kulturową regionu, kształtują również świadomość wartości spuścizny kulturowej. Zapisz się na studia!

Studia te dają pogłębione kompetencje intelektualne (umiejętność analizy, syntezy, argumentacji i prezentacji, wypowiedzi ustnej i pisemnej, umiejętność organizacji pracy i prezentacji jej wyników). Pogłębiają wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania dobrami szeroko pojętej kultury. Zapewniają naukę języków obcych (język norweski, niemiecki, rosyjski), oferują możliwość studiów za granicą, w państwach skandynawskich i regionu bałtyckiego.

Co na studiach?

 • jest to unikatowy kierunek nie tylko w ramach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, lecz w skali całego kraju,
 • od 2001 r. Wydział Nauk Historycznych UMK posiada certyfikat wysokiej jakości kształcenia nadany na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich,
 • toruński ośrodek historyczny wyróżnia się bogatymi tradycjami naukowymi,
 • studia kształcą obywatela otwartego na Europę i świat, świadomego wartości spuścizny kulturowej Skandynawii i regionu Morza Bałtyckiego,
 • szeroki wachlarz zajęć uwzględnia potrzeby rynku pracy. Student zdobywa rozszerzoną wiedzę historyczną dotyczącą państw skandynawskich i basenu Morza Bałtyckiego, znajomość ich instytucji kulturalnych. Dzięki takim przedmiotom jak „Media w komunikacji społeczno-kulturowej”, „Instytucje i rynek kultury państw bałtyckich i skandynawskich”, „Zarządzanie kulturą” uzyskuje wiedzę w zakresie organizacji, propagowania i upowszechniania kultury,
 • studia zapewniają szerokie kompetencje językowe (nauka języka norweskiego, niemieckiego i rosyjskiego),
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (Norwegia, Szwecja, Niemcy, Łotwa) w ramach programu ERASMUS,
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (MOST),
 • możliwość działania w kołach naukowych i w redakcjach historycznych czasopism studenckich,
 • nauka odbywać się będzie w Collegium Humanisticum, najnowocześniejszym budynku dydaktycznym UMK.

 

Co po studiach?

Studia Skandynawsko-Bałtyckie przygotowują do podjęcia pracy w:

 • placówkach zajmujących się organizacją, propagowaniem i upowszechnianiem kultury,
 • placówkach zajmujących się zarządzaniem instytucjami kulturalnymi,
 • roli konsultantów do spraw biznesowych, politycznych czy kulturowych dotyczących państw regionu Skandynawii i Morza Bałtyckiego,
 • placówkach naukowych, zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów państw skandynawskich i regionu Morza Bałtyckiego,
 • w redakcjach czasopism społeczno-politycznych, historycznych i popularno-naukowych,
 • instytucjach państwowych, samorządowych oraz społecznych, zajmujących się współpracą międzynarodową.

muzyka: www.bensound.com

Dodatkowe informacje:

Galeria zdjęć:

studia skandynawsko-bałtyckie studia skandynawsko-bałtyckie studia skandynawsko-bałtyckie studia skandynawsko-bałtyckie studia skandynawsko-bałtyckie studia skandynawsko-bałtyckie studia skandynawsko-bałtyckie studia skandynawsko-bałtyckie studia skandynawsko-bałtyckie studia skandynawsko-bałtyckie