Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Pełnomocnicy Dziekana ds. osób z niepełnosprawnościami

Ilona Zaleskadr Ilona Zaleska
Tutorka dla osób z niepełnosprawnościami
dyżur: wtorki 11:15-13:15, C. 1.43.
e.mail: izaleska@umk.plcertyfikat

 

 

 

 

 

 

 


Robert Rybakdr Robert Rybak
Tutor dla osób z niepełnosprawnościami
dyżur: wtorki 11:15-13:15, C. 1.21
e.mail: robertrybak@umk.pl

certyfikat

 

 

 

 

 

 

 


Do zadań Pełnomocników Dziekana ds. osób z niepełnosprawnościami należy:

Zarządzenie nr 7 Dziekana WNH