Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Samorząd Studencki

Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego WNH:

Przewodniczący: lic. Jakub Gąsecki
Wiceprzewodnicząca: Julia Cieszkowska
Członkowie: Aleksandra Franas, Mateusz Wełna