ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Rejestracja na studia

Od 5.06.2023 r. trwa pierwsza tura rejestracji na studia na rok akademicki 2023/24.

Zapisy na studia licencjackie (czyli studia pierwszego stopnia) prowadzone na naszym Wydziale Nauk Historycznych potrwają do 12 lipca, a na magisterskie (czyli na studia drugiego stopnia) do 25 lipca.

Jeśli nie zdążycie z zapisami w pierwszej turze, pozostaje jeszcze tura uzupełniająca zapisów, która dla studiów pierwszego stopnia będzie trwała od 8 sierpnia do 13 września, a na studia drugiego stopnia od 9 sierpnia do 20 września.

Więcej informacji:

Instrukcja zapisów na studia licencjackie w IRK UMK

Film z instrukcją zapisów na studia w IRK UMK

Informacje dla kandydatów na studia na stronie UMK