Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Języki obce

Drodzy Studenci!
Zachęcamy do zapoznania się z proponowaną obowiązkową i uzupełniającą ścieżką językową przygotowaną przez Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych. W każdym semestrze roku akademickiego w ramach 60 godzin zajęć z języka angielskiego, o których mowa – Zarządzenie nr 12 Rektora UMK w Toruniu z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowego trybu organizacji zajęć z języków obcych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – 4 godziny są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i są przeznaczone na wykonanie przez studenta testu samooceniającego na poziomie wskazanym przez prowadzącego, który umieszczony jest na platformie Moodle. O terminie otwarcia testów powiadomi studentów prowadzący.