Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Dziekanat

e-mail: dziekanat_WNH@umk.pl


 

mgr Agnieszka KorzybskaAgnieszka Korzybska

kierowniczka, e-mail: agaban@umk.pl, pok. C.0.25, tel. 00 48 56 611-37-12
nadzór i koordynowanie pracy dziekanatu

 

 

 

 

mgr Małgorzata GimińskaMałgorzata Gimińska

zastępczyni kierowniczki, specjalistka, e-mail: gimma@umk.pl, pok. C.0.23a, tel.: 00 48 56 611-37-55
obsługa administracyjna rady dyscypliny archeologia, rady dyscypliny historia, postępowania awansowe (doktoraty i habilitacje), członkini Rady ds. Jakości Kształcenia WNH, obsługa Xprimer w rolach Inicjator i Analityk, przygotowywanie raportów GUS, archiwizacja dokumentacji, wprowadzanie danych do Pol-on.
Godziny przyjęć: od poniedziałku do czwartku od 9.00 do 14.00

 

 

mgr Małgorzata LewandowskaMałgorzata Lewandowska

specjalistka, e-mail: gosialm@umk.pl, pok. C.0.23, tel. 00 48 56 611-37-13
obsługa kierunków studiów: archeologia – studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, wojskoznawstwo – studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia; obsługa administracyjna Legii Akademickiej, obsługa administracyjna Rady ds. Jakości Kształcenia WNH, obsługa studenckich programów wymiany międzynarodowej, przygotowywanie raportów GUS, tworzenie raportów z badań satysfakcji studentów i pracowników, archiwizacja dokumentacji, obsługa Xprimer w roli Inicjator, współpraca z prodziekanem ds. kształcenia.
Godziny przyjęć: od poniedziałku do czwartku od 9.00 do 14.00

 

mgr Izabela KujawskaIzabela Kujawska

specjalistka, e-mail: izakuj@umk.pl, pok. C.0.22, tel. 00 48 56 611-23-61
obsługa kierunków studiów: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją – studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz studia skandynawsko-bałtyckie – studia stacjonarne pierwszego stopnia, studiów podyplomowych; organizacja eventów promocyjnych, prowadzenie fanpage’a Wydziału Nauk Historycznych (Facebook), członkini Wydziałowej Komisji ds. Promocji, kontakty z wykonawcami materiałów promocyjnych, współpraca z Działem Promocji i Informacji UMK, przygotowywanie raportów GUS, obsługa Xprimer w roli Inicjator, zamawianie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania, archiwizacja dokumentacji.
Godziny przyjęć: od poniedziałku do czwartku od 9.00 do 14.00

 

Małgorzata WróblewskaMałgorzata Jarmołowicz

specjalistka, e-mail: mjar@umk.pl, pok. C.0.27, tel. 00 48 56 611-37-14
obsługa kierunku historia – studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, obsługa administracyjna studiów doktoranckich z zakresu archeologii oraz studiów doktoranckich z zakresu historii, obsługa studentów wymiany międzynarodowej z RGGU, obsługa administracyjna Rady ds. Jakości Kształcenia WNH, obsługa Xprimer w roli Inicjator, przygotowywanie raportów GUS, archiwizacja dokumentacji, współpraca z prodziekanem ds. kształcenia.
Godziny przyjęć: od poniedziałku do czwartku od 9.00 do 14.00

 

 

mgr Małgorzata BuczkowskaMałgorzata Buczkowska

specjalistka, e-mail: gosia@umk.pl, pok. C.0.34, tel. 00 48 56 611-37-78
pomoc socjalna; stypendia – Fundusz Pomocy Materialnej, Fundusz Stypendiów Doktoranckich; praktyki pedagogiczne; płatności; dofinansowania; kontrola wierzytelności studentów, współpraca z Wydziałową Radą Samorządu Studenckiego i Komisją Stypendialną WNH, obsługa Xprimer.
Godziny przyjęć: od poniedziałku do czwartku od 9.00 do 14.00

 

 

dr Marta SikorskaMarta Sikorska

referentka, e-mail: m.sikorska@umk.pl, pok. C.0.21, tel. 00 4856-611-23-63
ocena parametryczna, wprowadzanie danych do Pol-on, obsługa Systemu Ewaluacji Dorobku Naukowego (SEDN), obsługa administracyjna Wydziałowej Komisji Wydawniczej, koordynacja międzynarodowych inicjatyw wydawniczych WNH, czasopisma naukowe WNH, przygotowywanie raportów i sprawozdań z działalności naukowo-badawczej WNH, wyszukiwanie i gromadzenie danych dot. wpływu społecznego, członkini Zespołu ds. kategoryzacji dyscyplin naukowych na Wydziale Nauk Historycznych UMK za lata 2017-2021, sekretarz kwartalnika “Klio”, obsługa Xprimer w roli inicjator, współpraca z prodziekanem ds. Współpracy z Otoczeniem Zewnętrznym i Nauki.
Godziny przyjęć: od poniedziałku do czwartku od 9.00 do 14.00

 

dr Cezary KardaszCezary Kardasz

specjalista, e-mail: ckardasz@umk.pl, pok. C.2.33, tel. 00 48 56 611 23-62
obsługa pracowników w zakresie prac organizacyjnych, administracyjnych, finansowych związanych z realizacją programów badawczych finansowanych z budżetu państwa i innych źródeł krajowych; pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu projektów naukowo-badawczych finansowanych ze źródeł zagranicznych; wsparcie i nadzór nad aplikowaniem o środki międzynarodowe na projekty naukowe, prowadzone przez jednostki Wydziału w ramach programów finansowanych ze źródeł zagranicznych lub realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej; wsparcie w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych, w tym realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, a także doradztwo w zakresie prowadzenia, rozliczania i raportowania projektów badawczych; przyjmowanie umów, rachunków i delegacji związanych z działalnością badawczą umowną i sprawdzanie ich pod względem formalnym i rachunkowym; prowadzenie spraw finansowo-księgowych związanych z realizacją programów badawczych finansowanych z budżetu państwa oraz innych źródeł krajowych; obsługa Xprimer w roli inicjator i analityk dla projektów grantowych.

 

mgr Ewa JaroszewskaEwa Jaroszewska

Instytut Historii i Archiwistyki, Sekretariat
specjalistka, e-mail: jaewa@umk.pl, pok. C.0.11, tel.00 48 56 611-37-32, fax 00 48 56 611-37-75
obsługa kancelaryjno-biurowa dyrekcji instytutu; prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem sekretariatu; sprawy pracownicze – finanse, delegacje, badania, szkolenia, urlopy; obsługa Xprimer w rolach Inicjator i Analityk; sprawy administracyjno-organizacyjne wynikające z bieżących potrzeb jednostki.

 

 

mgr Alina SosnowskaAlina Sosnowska

Instytut Archeologii, Sekretariat
specjalistka, e-mail: also@umk.pl, pok. 9, tel.00 48 56 611-39-71, 00 48 56 611-39-88
archiwizacja dokumentacji, wprowadzanie danych do Pol-on, członkini Rady ds. Jakości Kształcenia WNH oraz Zespołu ds. Dydaktyki w Instytucie Archeologii, obsługa Xprimer w rolach Inicjator i Analityk, obsługa USOS – oferta dydaktyczna, rezerwacja sal, rozliczanie rodzin dydaktycznych pracowników Instytut Archeologii, planowanie zajęć dydaktycznych dla studentów archeologii, sekretarz redakcji czasopisma “Archaeologia Histoprica Polona”, koordynator wydziałowy Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, bieżące sprawy wynikające z potrzeb Dyrekcji i pracowników Instytutu Archeologii.

 

mgr Krystian ChyrkowskiKrystian Chyrkowski

Instytut Historii i Archiwistyki
specjalista, e-mail: kch7@umk.pl, pok. C.0.10, tel. 00 48 56 611-37-54
USOS – oferta dydaktyczna, rezerwacje w Systemie Rezerwacji Sal, planowanie zajęć dydaktycznych, prowadzenie strony internetowej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, opieka nad sprzętem w pracowniach komputerowych IHiA UMK, wsparcie informatyczne i sprzętowe w podstawowym zakresie dla pracowników Wydziału (gabinety i sale dydaktyczne), edycja tekstów, skanowanie, fotografowanie, grafika komputerowa na potrzeby pracowników Instytutu.