Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Doktoranci

Dziekanat wszystkich studiów doktoranckich:


Ważne dokumenty:


Wykaz dokumentów potrzebnych do wszczęcia przewodu doktorskiego:


Stypendium Dziekańskie 2017


Granty dla doktorantów i młodych naukowców


Granty dla doktorantów i młodych pracowników nauki 2018


Informacje o stypendiach i pomocy materialnej dla doktorantów