Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Doktoranci

Dziekanat wszystkich studiów doktoranckich:


Ważne dokumenty:


Informacje o stypendiach i pomocy materialnej dla doktorantów


Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora