Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Dziekanat WNH:  Małgorzata Gimińska, tel. 611-37-55, pokój C.0.23a, e-mail: gimma@umk.pl


Ustawa – wprowadzająca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – z dnia 3 lipca 2018 r.

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – z dnia 20 lipca 2018 r.

Uchwała Senatu UMK nr 38 z dnia 26 września 2023 r.