Kontakt ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Wiadomości

Zdjęcie ilustracyjne

Program stażowy CO-OP

Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie stażowym CO-OP, zorganizowanym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Projekt skierowany jest do studentów o doskonałych wynikach w nauce, ambitnych oraz zorientowanych na rozwój w trakcie studiów. W ramach przedsięwzięcia, pracodawcy z różnych branż oferują staże na różnych stanowiskach. Nabór trwa do 4 grudnia 2023 roku.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Uroczystość ukończenia studiów

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych zaprasza absolwentów Wydziału Nauk Historycznych z roku 2023 na uroczystość ukończenia studiów, która odbędzie się 8 grudnia 2023 r. o godzinie 12:00 w Auli Collegium Humanisticum AB 1.22.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Spotkanie informacyjne w sprawie wyjazdów z programu Erasmus+

Zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat możliwości wyjazdów studentów na studia oraz na praktyki w ramach programu Erasmus+.  Spotkanie odbędzie się 12 grudnia br. (wtorek) o godz. 11.30 sala AB. 1.22 w budynku Collegium Humanisticum przy ul. Bojarskiego 1.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Listopadowy wieczór wspomnień

W dniu 21 listopada 2023 r., na Wydziale Nauk Historycznych UMK odbył się Listopadowy wieczór wspomnień, podczas którego obchodziliśmy 30. rocznicę jego istnienia. To wyjątkowe wydarzenie stanowiło okazję do refleksji nad dorobkiem Wydziału oraz wspólnego podsumowania trzech dekad działalności.

Spotkanie, w którym wzięli udział Dziekan oraz szacowni poprzednicy, stanowiło wspaniałą podróż przez historię Wydziału – od momentu powstania, przez zmiany siedzib, po dynamiczny rozwój, który doprowadził nas do współczesności. Dr Hadrian Ciechanowski, przygotowując prezentację ilustrującą przemiany strukturalne naszej jednostki, ukazał unikalną i fascynującą historię rozwoju nauk historycznych na UMK.

Prof. Janusz Małłek, pierwszy Dziekan WNH, podzielił się swoimi wspomnieniami, a także wspólnie z uczestnikami spotkania skosztował jubileuszowego tortu, symbolizującego trzy dekady sukcesów i osiągnięć Wydziału.

Obchody zgromadziły liczne grono pracowników, emerytów i studentów, którzy w duchu jedności i dumy uczcili 30 lat Wydziału Nauk Historycznych. To ważne wydarzenie stanowi również okazję do podziękowania wszystkim, którzy przez lata przyczyniali się do rozwoju i sukcesów naszej jednostki.

Dziękujemy za zapisanie się w historii naszego Wydziału! Życzymy kolejnych lat pełnych nowych osiągnięć i inspirujących działań naukowych.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z antropologii historii im. Bronisława Geremka IV edycja (2022).

Pierwszą nagrodę w kategorii prac magisterskich otrzymała Marta Pawlińska za pracę pt. "Nie trzeba się załamywać, jest się przecież mężczyzną". Obrazy męskości w pamiętnikach polskich mężczyzn pracujących przymusowo na rzecz Trzeciej Rzeszy, napisaną pod opieką dr. hab. Piotra M. Majewskiego.

Wyróżnienie w kategorii prac magisterskich otrzymał Mateusz Ścisły za pracę pt. Granice w XVII-wiecznej Europie i ich postrzeganie w narracjach wybranych staropolskich peregrynantów, napisaną pod opieką prof. dr. hab. Roberta Kołodzieja.

Wyróżnienie w kategorii prac magisterskich otrzymała Monika Szamik za pracę pt. Mieszczańska (nie)codzienność zamościan w drugiej połowie XVII stulecia w „Efemerosie” Bazylego Rudomicza, napisaną pod opieką dr hab. Agnieszki Januszek-Sieradzkiej.

[Jury w kategorii prac magisterskich odstąpiło od przyznania drugiej oraz trzeciej nagrody, postanowiło o przyznaniu dwóch wyróżnień].

Nagrodę w kategorii prac licencjackich otrzymał Bartłomiej Pocielej za pracę pt. "Oj, z jego ciała ja pierogów napiekę" – zjawisko zbrodni z miłości na przykładzie historii Sebastiana Miaszczyka oraz Reginy Gączykowej, napisaną pod opieką dr. Stanisława Witeckiego.

Gratulujemy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Naczynia pełne historii

Pozostałości organiczne z 600 naczyń przeanalizowali naukowcy, aby zbadać zmiany w praktykach kulinarnych mieszkańców Europy Północnej między 7. a 3. tysiącleciem p.n.e. W międzynarodowym projekcie uczestniczyli archeolodzy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zmarł dr hab. Jarosław Centek, prof. UMK

29 października 2023 r. w wieku 43 lat zmarł nasz Przyjaciel, Kolega, Nauczyciel Akademicki dr hab. Jarosław Centek, prof. UMK.

Dr hab. Jarosław Centek, prof. UMK urodzony 10 maja 1980 r. w Toruniu, rozpoczął naukę w V Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu w 1995 r., którą ukończył w 1999 r.

W latach 1999-2000 podjął pięcioletnie studia magisterskie na kierunku historia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Zafascynowany historią wojskową, zaangażował się w działalność Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Dawnego Oręża i Ubioru Wojskowego, którego prezesem był latach 2001-2004.

W latach 2002-2003 uczestniczył w seminarium magisterskim prof. dra hab. Waldemara Rezmera, realizując pracę "Generał pułkownik Hans von Seeckt 1866 - 1936". Studiował również na Universität Potsdam w ramach programu "Socrates".

Po uzyskaniu tytułu magistra, podjął studia doktoranckie z historii na Wydziale Nauk Historycznych UMK, otrzymując stypendium naukowe w roku 2006/2007. Pod kierunkiem prof. dra hab. Waldemara Rezmera napisał rozprawą doktorską "Reichsheer 1921 - 1926. Organizacja, uzbrojenie, umundurowanie i wyszkolenie". Dnia 13 maja 2008 r. Rada Wydziału Nauk Historycznych UMK nadała mu stopień naukowy doktora w oparciu o publiczną obronę (6 maja 2008 r.) pracy doktorskiej. Przygotowana dysertacja została uznana przez Komisję Rady Wydziału za wyróżniającą. Od 2008 r. pracował jako adiunkt w Zakładzie Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK.

Aktywnie uczestniczył w powołaniu kierunku "wojskoznawstwo" na Wydziale Nauk Historycznych i był kierownikiem Niestacjonarnych Studiów Wojskoznawstwa do 2016 r.

18 października 2016 r. Rada Wydziału Nauk Historycznych, w oparciu o jednogłośną rekomendację Komisji Habilitacyjnej, nadała mu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, specjalność: historia najnowsza Polski i powszechna, historia wojskowa.

W 2023 r. przyznano mu Brązowy Medal za Długoletnią Służbę.

Zmarł po długiej chorobie 29 października 2023 r.

Odszedł od nas wybitny uczony, kolega i przyjaciel, człowiek wielkiego serca i prawości.

Jego śmierć stanowi dla nas ogromną stratę.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Historia zamknięta na kłódkę

10 arów sprawdzonej powierzchni, około 100 grobów odkrytych na dwóch cmentarzach: z przełomu X i XI w. oraz z XVII w., w tym szkielet kobiety z kłódką na palcu u nogi i sierpem przy szyi oraz dziecka pochowanego twarzą do ziemi – to efekty badań archeologicznych w Pniu koło Dąbrowy Chełmińskiej.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Przemoc w starożytnej Grecji: wykład Pani Profesor Jane E. Buikstry z Arizona State University

10 października w Instytucie Archeologii gościliśmy światowej sławy eksperta, Profesor Jane E. Buikstrę z Arizona State University. Pani Profesor wygłosiła wykład na temat przemocy w okresie archaicznym (700-480 p.n.e.) w starożytnej Grecji. Organizacja wykładu była możliwa dzięki finansowaniu uzyskanemu w IDUB UMK. Dziękujemy Pani Profesor za bardzo ciekawy wykład oraz wszystkim Uczestnikom!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendia w roku 2023/24

Stypendium rektora – otwarcie generatora 11 października godz. 09:00 - 18 października godz. 15:00.
Komisja Stypendialna będzie przyjmowała wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium rektora w budynku Wydziału Teologicznego (hol na parterze), ul. Gagarina 37 (koło klubu Od Nowa) w dniach 16 (poniedziałek), 17 (wtorek) i 18 (środa) października 2023 r. od godziny 9:00 do 16:00.
W wyjątkowych sytuacjach wnioski mogą być wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru w terminie do dnia 18 października br. UWAGA! liczy się data stempla pocztowego) na adres:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
Komisja Stypendialna pokój 408

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Kurs BHP dla studentów I roku

Obowiązkowe szkolenie  podstawowe - ogólne BHP będzie można zaliczać od 16 października do 10 grudnia 2023 r. Jeśli macie szkolenie BHP zaliczone na UMK w ciągu ostatnich 5 lat, możecie je przepisać. Uwaga: po 10 grudnia 2023 r. nie będzie możliwości zaliczenia BHP.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

20 lat Polskiej Misji Historycznej

Uroczystym posiedzeniem Rady Naukowej Polskiej Misji Historycznej podsumowano ponad 20-letnią działalność tej inicjatywy. Podczas spotkania uczczono zasługi prof. dr. hab. Helmuta Flacheneckera, wieloletniego członka Rady Naukowej Polskiej Misji Historycznej oraz jej opiekuna na Uniwersytecie w Würzburgu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

W Radzie Naukowej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

Miło nam zawiadomić, że pracownik naszego Wydziału Nauk Historycznych UMK prof. dr hab. Bogusław Dybaś został powołany do Rady Naukowej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Ochrona zabytków archeologicznych

W Katedrze Starożytności i Wczesnego Średniowiecza Instytutu Archeologii UMK realizowane są obecnie dwa projekty w ramach programu rządowego „Ochrona zabytków archeologicznych”:

Opracowanie materiałów źródłowych z wczesnośredniowiecznych grodzisk na Kujawach (powiat inowrocławski)” [projekt realizowany w latach 2022-2023]

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Grucznie na Pomorzu Wschodnim – badania XIX-XX  wiek [projekt realizowany w latach 2023-2024]

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zjedz jak Kopernik

Z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika szefowie kuchni z wybranych toruńskich restauracji zapraszają do degustacji dań inspirowanych przepisami z XVI w. "Zjedz jak Kopernik" to jedno z wydarzeń towarzyszących toruńskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Nauk Historycznych UMK

Dziś, 1 września 2023 r., nasz Wydział Nauk Historycznych UMK obchodzi swoje trzydziestolecie. 1 września 1993 roku odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Rady Wydziału Nauk Historycznych UMK pod przewodnictwem Dziekana prof. dr hab. Janusza Małłka.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Koperniku

Czy Kopernik był kobietą? Jak Kopernik ruszył Ziemię? Na pytania dotyczące słynnego astronoma, które internauci najczęściej wpisują w wyszukiwarkę Google, odpowiada prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, dyrektor Centrum Badań Kopernikańskich UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

W profesorskim gronie

Troje kolejnych naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymało nominacje profesorskie.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Polska. Dwanaście wieków

Nakładem krakowskiego Wydawnictwa "Biały Kruk" ukazał się obszerny album pt. "Polska. Dwanaście wieków". Jego autorami są Adam Bujak (fotografie) i Wojciech Polak (tekst). Polska ukazana została tu od czasów najdawniejszych do najnowszych, wiek po wieku. Każde stulecie, od X po XXI, zostało osobno scharakteryzowane. Przypomniane zostało również, że wcześniej istniała Prapolska. Wraz z autorami tej książki wędrujemy przez nasze przebogate dzieje, zapoznajemy się z rodzimą historią, kulturą i sztuką.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nagrody rektora dla kadry wspierającej

28 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień rektora UMK dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkice do portretu Kopernika

Czy Kopernik posługiwał się językiem polskim? Jaki był jego stosunek do zakonu krzyżackiego? To tylko część wątków, które porusza książka "Mikołaj Kopernik. Szkice do portretu" autorstwa prof. Janusza Małłka, wznowiona przez Wydawnictwo Naukowe UMK z okazji 550. rocznicy urodzin astronoma.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wielka modernizacja – konferencja

W ramach grantu Nauka dla Społeczeństwa. Człowiek twórcą historii XXI Powszechny Zjazd Historyków Polskich (17-20 września Białystok 2024) – w Lublinie odbędzie się w dniach 24-26 maja 2023 r. konferencja  pt. Wielka modernizacja – Europa Środkowa od połowy XIX do końca lat trzydziestych XX wieku. Jej kierownikami naukowymi są: dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS, prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow, oraz i dr hab. Beata Surmacz (IEŚ).

Organizatorami instytucjonalnymi są: Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Tematem wiodącym uczynili organizatorzy modernizację, rozumiejąc ją jako proces, który, naszym zdaniem, pozwala nie tylko na wieloaspektowe spojrzenie na szereg zagadnień ale także na pokazanie ciągłości zachodzących procesów. Obrady odbędą się w dwóch panelach: Państwa i narody oraz Infrastruktura i metropolie.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Spotkanie z delegacją Czerkaskiego Uniwersytetu Narodowego im. Bohdana Chmielnickiego

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala oraz dziekan Wydziału Nauk Historycznych UMK prof. dr hab. Stanisław Roszak spotkali się z delegacją Czerkaskiego Uniwersytetu Narodowego im. Bohdana Chmielnickiego: rektorem prof. Oleksandrem Cherevko, prof. Yevhenem Sinkevychem oraz prof. Olgą Morozovą. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Czerkaski Uniwersytet Narodowy będą zacieśniać współpracę m.in. w zakresie wymiany studenckiej i prowadzenia wspólnych badań.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Marcelemu Łukowiczowi

Serdecznie zapraszamy społeczność naszego Wydział Nauk Historycznych UMK na uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej zasłużonemu mieszkańcowi i miłośnikowi Torunia - doktorowi medycyny Marcelemu Łukowiczowi. Uroczystość odbędzie się 16 maja 2023 r. o godzinie 14:00, przy kamienicy, w której żył i pracował Marceli Łukowicz, mieszczącej się na ulicy św. Katarzyny 10 w Toruniu.
Podczas uroczystości będziemy mieli okazję uczcić pamięć tego wyjątkowego człowieka, który był nie tylko cenionym lekarzem wojskowym i działaczem społecznym, ale także radnym Miasta Torunia w latach 1934-1939. Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej, zapraszamy wszystkich uczestników na wystawę "Marceli Łukowicz (1889-1979): doktor medycyny, lekarz wojskowy, działacz społeczny, polski patriota", prezentowaną w Muzeum Twierdzy Toruń (Oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu) przy ulicy Wały Gen. Sikorskiego 23/25.
Będzie to wyjątkowe wydarzenie dla miłośników historii oraz wszystkich tych, którzy chcą poznać sylwetkę wybitnego mieszkańca Torunia. Serdecznie zapraszamy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Skarby z jeziora

450 ozdób z brązu oraz liczne ludzkie kości odkryli archeolodzy na terenie dawnego jeziora na Pojezierzu Chełmińskim. Prawdopodobnie są to artefakty związane z rytuałami ofiarnymi z przełomu epoki brązu i żelaza lub z początku epoki żelaza, czyli około VII-VI w. p.n.e.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wykład dr Liudasa Glemžy z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie

W poniedziałek 24 kwietnia 2023 o godz. 11.30 w sali AB.1.07 odbędzie się wykład dr Liudasa Glemžy z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie na temat: ,,Dyskusja nad Konstytucją 3go Maja w historiografii i współczesnym społeczeństwie litewskim" (wykład w języku polskim) organizowany w ramach Programu Erasmus+. Dr Liudas Glemža zajmuje się historią Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVIII wieku.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Spotkania polsko-ukraińskie IV

Katedra Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK oraz Wojskoznawcze Koło Naukowe organizują w dniu 19 kwietnia 2023 r. „Spotkania Polsko-Ukraińskie IV’. Przedsięwzięcie to jest imprezą cykliczną, poświęconą historii oraz współczesnym problemom Polski i Ukrainy, a także wzajemnym relacjom obu państw. Pierwsza edycja imprezy miała miejsce w marcu 2016 r. Tym razem w „Spotkaniach Polsko-Ukraińskich” wezmą udział: prof. dr hab. Iryna Matiasz (Naukowe Towarzystwo Historii Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych / WNH UMK), prof. dr hab. Władysław Werstiuk (Instytut Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie) oraz dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK (IHiA UMK). Wszyscy troje są członkami międzynarodowej Polsko-Ukraińskiej Komisji dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917-1921. Temat spotkania to: „W interesie imperialistów” – współczesna i historyczna rosyjska (sowiecka) propaganda ukazująca Ukraińców jako działających na rzec obcych (zachodnich) państw. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Podcast promujący Experimental Archaeology Conference 13

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Prof. Grzegorza Osipowicza z Prof. Lindą Hurcombe z University of Exeter w ramach Meeting of Minds w cyklu Finally Friday, promującej Experimental Archaeology Conference. 13 edycja kongresu została zaplanowana na 1-3 maja br. na Naszym Uniwersytecie.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Spotkania z dr. hab. Marcinem Napiórkowskim

Młyny Rothera serdecznie zapraszają Społeczność Wydziału Nauk Historycznych na spotkania z dr. hab. Marcinem Napiórkowskim - semiotykiem kultury, Profesorem w Zakładzie Kultury Współczesnej oraz w Centrum Badania Ryzyka Systemowego na Uniwersytecie Warszawskim, autorem bloga Mitologia Współczesna.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Międzynarodowa konferencja naukowa “Engagement with the past, activism in the present”

W dniach 24-26 kwietnia 2023 r. na naszym Wydziale Nauk Historycznych odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pod nazwą “Engagement with the past, activism in the present”, której celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy członkami konsorcjum YUFE oraz uniwersytetami ukraińskimi w ramach dyskusji nad historią zaangażowaną.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs o nagrodę Instytutu De Republica

Instytut De Republica zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu o „Nagrodę Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych".

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy do lektury nowej książki dr hab. Małgorzaty Grupy

Monografia „Czas żupanów, czas czechmanów” to zwieńczenie prac Autorki związanych z poznawaniem zagadnień kultury funeralnej czasów nowożytnych – badań archeologicznych prowadzonych w kościołach na terenie Polski, analiz materiału zabytkowego, jego konserwacji oraz rekonstrukcji. Rezultaty tych prac m.in. wyodrębnione nowe, unikatowe elementy stroju zostały szczegółowo przedstawione w niniejszej publikacji.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Promocja w Grudziądzu

W ostatnią środę marca w Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu odbyła się promocja książki Wojsko w przestrzeni miast, która ukazała się pod redakcją Macieja Krotofila, Pawła Nastrożnego i Wiesława Sieradzana. Promowana monografia wieloautorska jest efektem międzynarodowej konferencji naukowej pod tym samym tytułem, która odbyła się w Grudziądzu w październiku 2022 roku. Organizatorami konferencji było grudziądzkie muzeum oraz nasz Instytut. W świeżo wydanym tomie, oprócz tekstów redaktorów, znalazły się opracowania innych naszych pracowników (Roberta Rybaka i Aleksandra Smolińskiego), a także współpracujących z nami koleżanek i kolegów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Spotkanie promocyjne poprowadziła dyrektor grudziądzkiego muzeum, pani Wioletta Pacuszka.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowa publikacja Centrum Archeologii Stosowanej

Ukazała się nowa publikacja Centrum Archeologii Stosowanej, dotycząca pochodzenia metalu użytego do produkcji przedmiotów z późnej epoki brązu na terenie południowo-zachodniej Polski

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

W Radzie Programowej PAN w Wiedniu

Prof. dr. hab. Bogusław Dybaś został powołany skład Rady Programowej przy jednostce działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Wiedniu na kadencję 2023-2026.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

XVII Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w siedemnastej edycji Letniej Szkoły Historii Najnowszej. Do uczestnictwa zapraszamy doktorantów oraz studentów ostatnich lat historii, politologii, nauk o bezpieczeństwie, a także innych kierunków, zainteresowanych szeroko rozumianą najnowszą historią Polski. Poprzednie edycje to wykłady znakomitych badaczy (m.in. profesorów Antoniego Dudka, Agnieszki Kolasy-Nowak, Włodzimierza Sulei, Andrzeja Paczkowskiego, Andrieja Portnova), dyskusje, seminaria oraz warsztaty (m.in. na temat historii mówionej, sztuki prezentacji czy tworzenia tekstów popularnonaukowych). Tegoroczny program będzie miał podobny charakter i uwzględniał zainteresowania badawcze uczestników i uczestniczek.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studenci wojskoznawstwa z „własną” gablotą w Muzeum Artylerii

Pani Ewa Kaczor i pan Michał Marczuk, studenci II roku wojskoznawstwa (I st.) odbyli praktyki zawodowe w Muzeum Artylerii w Toruniu (oddział Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy). Podczas praktyk, wykonując prace porządkowe na strychu zabytkowego budynku Muzeum, odnaleźli ciekawe eksponaty. W związku z tym otrzymali możliwość własnoręcznego wykonania konserwacji znalezionych przedmiotów (pod czujnym okiem doświadczonych muzealników) oraz zaprezentowania ich we „własnej” gablocie będącej częścią ekspozycji Muzeum. Naszym studentom gratulujemy.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

W profesorskim gronie

Troje naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymało nominacje profesorskie.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

24. Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 24. Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki mamy przyjemność zaprosić Studentów Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 24. Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki. To kolejny raz, kiedy studenci archiwistyki mogą spotkać się i dyskutować o archiwach, archiwistyce i o tym, jak może wyglądać ich przyszła ścieżka zawodowa. Tym razem, zapraszamy do Krakowa na Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Zjazd odbędzie się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2023 roku pod hasłem ,,Archiwa w chimerycznym świecie”. W ten sposób chcieliśmy zwrócić uwagę na wpływ zmieniającego się świata na archiwa i archiwistykę, a także zawód archiwisty.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nadchodzi Światowy Kongres Kopernikański

Uroczystościami w Auli UMK rozpocznie się 19 lutego Światowy Kongres Kopernikański, organizowany w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Pożegnianie prof. Jolanty Małeckiej-Kukawki i dr Ewy Bokiniec

26 stycznia w ramach okolicznościowego spotkania pracownicy Instytutu Archeologii oraz Dziekan Wydziału Nauk Historycznych złożyli Pani prof. dr hab. Jolancie Małeckiej-Kukawka oraz dr Ewie Bokiniec najserdeczniejsze podziękowania z okazji przejścia na emeryturę.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rytualno-obrzędowe miejsce składania darów wotywnych z wczesnej epoki żelaza odkryte na Pojezierzu Chełmińskim

Początek 2023 roku okazał się w regionie kujawsko-pomorskim szczególnie owocny w znaleziska archeologiczne wyjątkowej rangi naukowej. W strefie osuszonego jeziora natrafiono na kilkaset artefaktów metalowych. Odkrycia dokonali członkowie Kujawsko-Pomorskiej Grupy Poszukiwaczy Historii. Dotychczasowa ocena chronologiczno-kulturowa tego wyjątkowego i tylko wstępnie poznanego znaleziska pozwala przyjąć, że jest to pozostałość rozległego wielohektarowego obiektu archeologicznego o charakterze rytualno-obrzędowym ludności kultury łużyckiej. Zidentyfikowano szereg skupisk wielu przedmiotów wykonanych z brązu oraz liczne nieskremowane szczątki ludzkie (pozostałości kończyn, kaloty czaszek, żuchwy). Większość wyrobów odlanych z brązu to całe lub uszkodzone ozdoby obręczowe (naszyjniki, bransolety, nagolenniki). Szczególne wrażenie robi kolia składająca się z wielu delikatnych elementów metalowych i szklanych lub szklisto-fajansowych (?), przyozdobiona serią zawieszek o kształtach rybich ogonów. Natrafiono także na metalowe elementy końskiej uprzęży (tarczki tzw. falery) oraz wielką mnogość innych przedmiotów (w tym resztki tkanin, narzędzia z poroża w oprawach z brązowej blachy). Zwracają także uwagę wyjątkowo dużych rozmiarów szpile ze spiralnymi główkami, zapewne wykonane na potrzeby ceremonialne (por. fot.). Są jednak i takie artefakty które trzeba łączyć z kręgiem cywilizacji Scytów lub Neurów. To tzw. zausznice gwoździowate i groty broni łuczniczej pochodzenia południowo-wschodnioeuropejskiego.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wokół najbardziej znanej książki naukowej świata

Obchodom 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika towarzyszyć będzie wystawa "Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania... Wokół De revolutionibus", współorganizowana przez Bibliotekę Uniwersytecką.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 22-24 kwietnia 2023 roku odbędzie się XXI Toruński Festiwal Nauki i Sztuki organizowany pod hasłem „Pięć wieków po Koperniku". Zgodnie z przyjętą przez Radę Programową w 2020 roku fonnułą, program Festiwalu będzie złożony z bloków tematycznych. Cztery z nich: „Piknik popularno-naukowy", Piknik „Naukowe Miasteczko", ,,Akcja-edukacja" oraz „Jaskinia mądrości" będą składać się przede wszystkim z elementów zaproponowanych przez Wydziały Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wobec tego zachęcamy wszystkich pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów do włączenia się w tworzenie tegorocznego toruńskiego święta nauki i sztuki.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z antropologii historii, IV edycja (2022)

Zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z antropologii historii im. Bronisława Geremka (IV edycja, 2022). Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły studia pierwszego i drugiego stopnia kierunków humanistycznych i społecznych oraz promotorów ich prac. Do konkursu można zgłaszać oryginalne prace magisterskie i licencjackie z szeroko rozumianej antropologii historii oraz pokrewnych perspektyw podejmujących analogiczną problematykę (historii codzienności, historii życia prywatnego, historii mentalności, historii pamięci, historii kulturowej, mikrohistorii, historii mówionej, etnologii i antropologii kulturowej, kulturoznawstwa, socjologii, literaturoznawstwa, folklorystyki, etc.) napisane w języku polskim oraz obronione w roku 2020, 2021, 2022. Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 31 sierpnia 2023 r.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Promocja książki "Klucz do wszystkiego. Dzieje napoleońskiej twierdzy Gdańsk 1807-1814"

Wydział Nauk Historycznych UMK i Muzeum Gdańska serdecznie zapraszają na promocję książki śp. dr. Andrzeja Nieuważnego pt. "Klucz do wszystkiego. Dzieje napoleońskiej twierdzy Gdańsk 1807-1814". Wydarzenie odbędzie się 31 stycznia 2023 r. o godzinie 11:30 w sali C.039 w Collegium Humanisticum UMK przy ul. W. Bojarskiego 1 w Toruniu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nie tylko „Krzyk” – mniej znana twórczość Edvarda Muncha - Wykład

Wydział Nauk Historycznych UMK i Instytut Historii i Archiwistyki UMK zapraszają na gościnny wykład Nie tylko „Krzyk” – mniej znana twórczość Edvarda Muncha, który wygłosi mgr Emiliana Konopka z Uniwersytetu Gdańskiego. Wykład odbędzie się w środę 18 Stycznia 2023 r. o godz. 8.30 w sali AB.1.07 w Budynku Collegium Humanisticum UMK, ul. W. Bojarskiego 1.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Granty na rozwój humanistyki

Dwa projekty z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymały dofinansowanie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w ramach konkursów "Dziedzictwo narodowe" i "Uniwersalia 2.2".

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Harmonogram konkursów NCN w 2023 r.

Narodowe Centrum Nauki prezentuje harmonogram konkursów w 2023 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Jak badać przestępczość seksualną w XVIII-wiecznej Polsce - Warsztaty

Samorząd Studencki WNH UMK zachęca wszystkie osoby studiujące na Wydziale Nauk Historycznych UMK do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach "Jak badać przestępczość seksualną w XVIII-wiecznej Polsce", które przygotowała i przeprowadzi Pani mgr Klaudia Rogowska, doktorantka na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Warsztaty odbędą się 17 stycznia (wtorek) 2023 r. w godzinach 11.30-13.00 w sali AB 2.13

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Odnowienie doktoratu prof. Janusza Małłka

Na Wydziale Nauk Historycznych odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Janusza Małłka, wybitnego znawcy historii Prus Królewskich i Książęcych, skandynawisty, badacza życia i dzieła Mikołaja Kopernika.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

19 grudnia 2022 r. o godzinie 16.00 w holu głównym Collegium Humanisticum nastąpi otwarcie wystawy "Marceli Łukowicz (1889 – 1979) Doktor medycyny, lekarz wojskowy, działacz społeczny, polski patriota".

Serdecznie zapraszamy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. dr hab. Bogusław Dybaś z nagrodą Prezesa Rady Ministrów

Miło nam zawiadomić, że pracownik naszego Wydziału Nauk Historycznych UMK prof. dr hab. Bogusław Stanisław Dybaś wraz z kolegami: dr. hab. prof. IAE PAN Andrzejem Janeczkiem, prof. dr. hab. Zdzisławem Budzyńskim, dr. Waldemarem Mieczysławem Bukowskim, prof. dr. hab. Zdzisławem Stanisławem Nogą zostali laureatami nagrody Prezesa Rady Ministrów za Wydawnictwo źródłowe "Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783" w kategorii: osiągnięcie w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz brokerów innowacji z Wydziału Nauk Historycznych do udziału w pilotażowym projekcie Akademii Liderów Innowacji. Projekt jest realizowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Nauka dla Społeczeństwa".

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pod hasłem "Wojna i dyplomacja", podczas którego odbędzie się prezentacja książki: ,,Iwan Kraskowski (1880-1955). W służbie Białorusi i Ukrainy", którego autorami są Iryna Matiash, Tomasz Błaszczak i Dorota Michaluk. Spotkanie poprowadzi Jarosław Iwaniuk dziennikarz i wydawca kamunikat.org. Wydarzenie odbędzie się w środę 14 grudnia 2022 r. o godzinie 13.15. w sali C.0.39 w Collegium Humanisticum (Wydział Nauk Historycznych) przy ul. W. Bojarskiego 1 w Toruniu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Granty NCN dla naszych pracowników

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowy tom „Geschichte im mitteleuropäischen Kontext“

Ukazał się nowy tom studiów pod redakcją prof. Doroty Michaluk i prof. Macieja Krotofila, pt. „Nationen und Grenzen. Bildung neuer Staaten in Ost- und Mitteleuropa nach dem Ersten Weltkrieg” [Narody i granice. Formowanie się nowych państw w Europie Wschodniej i Środkowej po I wojnie światowej], składający się z dwunastu rozdziałów autorstwa badaczy z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK oraz historyków z Litwy, Łotwy i Ukrainy. To już 4 tom w ramach serii wydawniczej „Geschichte im mitteleuropäischen Kontext“ [Historia w kontekście środkowoeuropejskim] publikowanej w wydawnictwie Vandenhoeck&Ruprecht Verlage. Redaktorką serii jest dr Renata Skowrońska, a za prowadzenie sekretariatu serii odpowiedzialna jest dr Marta Sikorska.

więcej informacji

Archiwum