Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Wiadomości

zdjęcie

Prestiżowa seria wydawnicza

W 2019 r. z inicjatywy dziekana WNH prof. Stanisława Roszaka oraz dr Renaty Skowrońskiej z Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu rozpoczęto prace nad nową serią wydawniczą, której celem jest prezentacja osiągnięć polskiej humanistyki.  Seria „Geschichte im mitteleuropäischen Kontext” ukazywać się będzie w prestiżowym wydawnictwie „Vandenhoeck & Ruprecht Verlag”.

więcej informacji

zdjęcie

Organizacja zajęć semestrze letnim 2020/21

Ukazało się Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs na stypendia Polskiej Misji Historycznej ufundowane przez Bawarską Kancelarię Państwową

Rada Naukowa Polskiej Misji Historycznej informuje o możliwości uzyskania stypendium na pobyt półmiesięczny związany z badaniami naukowymi w zakresie nauk historycznych w Würzburgu w 2021 roku. Wysokość stypendium wynosi 850 Euro i jest skierowana do wszystkich naukowców zamieszkałych na terenie Polski (doktorantów, doktorów, doktorów habilitowanych, profesorów). 

więcej informacji

zdjęcie

Monografia nagrodzona FENIKSEM 2020

Miło nam poinformować, iż monografia prof. dr. hab. Wojciecha Polaka i dr hab. Sylwii Galij-Skarbińskiej, prof. UMK (z Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL - Wydział Nauk Historycznych UMK) została doceniona przez Kapitułę Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Książka ich autorstwa pt. „Zbrodnia i grabież. Jak Niemcy tuszują prawdę o sobie 1939-2019” wydana w 2019 roku nakładem krakowskiego wydawnictwa Biały Kruk, otrzymała prestiżową Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2020, w kategorii: Historia.

więcej informacji

zdjęcie

Nowe zarządzenia Rektora i Kanclerza

więcej informacji

zdjęcie

Do zobaczenia! Pożegnanie absolwentów Wydziału Nauk Historycznych UMK 2020

Pandemia COVID-19 uniemożliwiła organizację tradycyjnego dyplomatorium, dlatego w 2020 roku przedstawiciele Wydziału żegnają się z absolwentami w formie filmowej (premiera 6 grudnia godz. 12.00):

Link do filmu

więcej informacji

zdjęcie

Szkoła Letnia 2020 w wydaniu on-line

W dniach 26-27 listopada br. odbyły się obrady on-line konferencji - Szkoły Letniej organizowanej wspólnie przez Wydział Nauk Historycznych UMK oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Badawczego "Wyższa Szkoła Ekonomiki" w Moskwie. W konferencji brało udział w sumie 23 referentów (nie licząc innych uczestników), reprezentujących obie uczelnie.

więcej informacji

zdjęcie

Dzień Absolwenta WNH - on-line

Początek grudnia na Wydziale Nauk Historycznych UMK oznaczał zawsze tylko jedno... DYPLOMATORIUM!

Spotkaliśmy się wtedy zawsze bardzo oficjalnie, ale i bardzo radośnie z naszymi absolwentami, który odbierali dyplomy. Z niektórymi kontynuowaliśmy przygodę na studiach drugiego stopnia, z innymi się żegnaliśmy, jednak zawsze atmosfera wydarzenia była ciepła i rodzinna.

więcej informacji

zdjęcie

Kolejne tajemnice Biskupina wypływają na powierzchnię

Dużą ilość ceramiki pradziejowej i wczesnośredniowiecznej, podwodne konstrukcje, grot włóczni z epoki brązu i nagolennik odkryli badacze z Centrum Archeologii Podwodnej UMK w Jeziorze Biskupińskim i na bliźniaczych stanowiskach na Pałukach.

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problematyki ziemiańskiej

NAGRODA IMIENIA ZOFII I JANA WŁODKÓW ZA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Zarząd Fundacji im. Zofii i Jana Włodków oraz Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłaszają I Edycję Konkursu o Nagrodę Imienia Zofii i Jana Włodków.

więcej informacji

zdjęcie

Stypendium Rektora za publikację

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyższej punktowane publikacje.

więcej informacji

zdjęcie

Saeculum Aureum Civitatis Graudensis - konferencja naukowa

W czwartek 19 listopada 2020 roku odbyła się konferencja naukowa Saeculum Aureum Civitatis Graudensis. Rola Grudziądza oraz jego okolic w Prusach Królewskich i I Rzeczpospolitej w XVI wieku, zorganizowana przez Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, przy współudziale Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wydziału Nauk Historycznych UMK i Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. Z racji ograniczeń związanych z pandemią, konferencja odbyła się w formie on-line. Transmisja na YouTube pod adresem www.youtube.com/watch?v=6tPxX3yG0W0. Zapraszamy też na strony: muzeum.grudziadz.pl oraz profil Muzeum na Facebook’u.

więcej informacji

zdjęcie

Zmarła prof. dr hab. Swietłana Czerwonnaja

W dniu 9 listopada 2020 roku zmarła w wieku 84 lat prof. dr hab. Swietłana Czerwonnaja, emerytowana profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni pracownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Stypendia Rektora za publikacje

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyższej punktowane publikacje. Wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy naszego Wydziału.

więcej informacji

zdjęcie

Prof. Roman Czaja laureatem Nagrody Eike von Repkowa

Prof. dr hab. Roman Czaja z Wydziału Nauk Historycznych został uhonorowany prestiżową Nagrodą Eike von Repkowa. Kapituła doceniła całokształt pracy naukowej i organizacyjnej badacza z UMK, przede wszystkim jego wieloletni wkład w polsko-niemieckie pojednanie budowane poprzez pogłębioną współpracę naukową.

więcej informacji

zdjęcie

Dostęp do bazy Library of Latin Texts Complete

Szanowni Państwo,
mamy już dostęp do bazy Library of Latin Texts Complete (LLT) wydawnictwa Brepols.  LLT jest wiodącą w świecie bazą tekstów łacińskich. Zawiera teksty od początków literatury łacińskiej (Livius Andronicus, 240 lat przed Chrystusem) aż do tekstów Soboru Watykańskiego Drugiego (1962-1965). Obejmuje wszystkie dzieła z okresu klasycznego, wszystkie najważniejsze dzieła patrystyczne, bardzo obszerny zbór pism łacińskiej literatury średniowiecznej. Można tu również znaleźć kompletne dzieła pisarzy takich jak Cyceron, Wergiliusz, św. Augustyn, Grzegorz Wielki, Anzelm z Canterbury, Bernard z Clairvaux oraz Tomasz z Kempis.

więcej informacji

zdjęcie

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Historycznych

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Historycznych z dnia 16 października 2020 roku.

więcej informacji

zdjęcie

Projekt z dofinansowaniem Ministra

Nowe badania i odkrycia w Biskupinie i jeziorach Pałuk

W latach 2020-2021 Centrum Archeologii Podwodnej, UMK realizuje projekt zatytułowany: Określenie zasięgu i inwentaryzacja nierozpoznanych części osad obronnych łużyckich pól popielnicowych na terenie Pałuk. 

W projekcie tym wykorzystanych będzie szereg nieinwazyjnych metod badawczych oraz archeologiczne prospekcje podwodne. Planowane badania realizowane są w ścisłej współpracy z Muzeum Archeologicznym w Biskupinie. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1  ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

więcej informacji

zdjęcie

Informacja o pracy administracji WNH i dziekanatu studenckiego

Od 19.10.2020 Dziekanat studencki WNH pracuje w 2 zespołach w systemie rotacyjnym. Załączamy harmonogram pracy osób obsługujących studentów z zaznaczonymi terminami pracy na miejscu w Collegium Humanisticum. W sprawach stypendiów Pani Małgorzata Buczkowska prosi o kontakt telefoniczny w dni swoich dyżurów w Colegium Humanisticum.

więcej informacji

zdjęcie

Organizacja kształcenia w semestrze zimowym

Od dnia 19 października 2020 r. do odwołania: wszystkie zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Historycznych oraz praktyki będą odbywać się w formie zdalnej.

więcej informacji

zdjęcie

Prof. Dybaś z austriackim odznaczeniem

Prof. dr hab. Bogusław Dybaś z Wydziału Nauk Historycznych UMK został odznaczony Austriackim Krzyżem Honorowym Nauki i Sztuki I Klasy (Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse).

więcej informacji

zdjęcie

Wystawa „To jeszcze nie koniec…”

Od 14 października 2020 r. w holu głównym Collegium Humanisticum (na parterze) można obejrzeć wystawę „To jeszcze nie koniec…” Żołnierze września 1939 w niewoli Wehrmachtu i NKWD (1939–1945). 

więcej informacji

zdjęcie

Składanie wniosków stypendialnych

‼️14.10.2020 RUSZA GENERATOR WNIOSKÓW O WSZYSTKIE STYPENDIA‼️

Najważniejsze informacje znajdziecie tu:

więcej informacji

zdjęcie

Obowiązkowe szkolenie podstawowe BHP

Obowiązkowe dla studentów I roku szkolenie podstawowe BHP będzie można zaliczać od 15.10.2020 r. do 10.12.2020 r. na platformie Moodle pod adresem: 

więcej informacji

zdjęcie

Program studiów zagranicznych Erasmus+

Program studiów zagranicznych Erasmus+ mimo pandemii nadal funkcjonuje!

Uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja na wyjazdy na studia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 w ramach programu Erasmus+ (rekrutacja potrwa do 6 listopada br.).

więcej informacji

zdjęcie

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH - WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz pracowników administracji Wydziału Nauk Historycznych na odpłatne kursy językowe.

więcej informacji

zdjęcie

IMMATRYKULACJA 2020

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów pierwszego roku na uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Nauk Historycznych.

więcej informacji

logo zamiast zdjęcia

Komunikat Dziekana WNH ws. kształcenia

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk Historycznych w sprawie organizacji procesu kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021.

więcej informacji

zdjęcie

Katedra Historii Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej - współpraca międzynarodowa

Od roku akademickiego 2018/2019 lektorat języka norweskiego na studiach skandynawsko-bałtyckich na Wydziale Nauk Historycznych UMK prowadzony jest przy ścisłej współpracy merytorycznej Norweskiej Rządowej Agencji ds. Współpracy Międzynarodowej oraz Jakości Kształcenia Szkolnictwa Wyższego - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning.

więcej informacji

zdjęcie

Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją

Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją

Zapraszamy do nas:

✔️ Pracowników wszystkich rodzajów archiwów,
✔️Pracowników Archiwów Państwowych, IPN, wojskowych, kościelnych i społecznych,
✔️Osoby zatrudnione w działach rękopisów bibliotek naukowych oraz zajmujące się materiałami archiwalnymi w muzeach, archiwach społecznych i ośrodkach dokumentacyjnych,
✔️Osoby pracujące w sekretariatach, archiwach zakładowych i składnicach akt wszystkich instytucji.

więcej informacji

zdjęcie

Prestiżowe stypendium dla dr Alicji Bartnickiej

Dr Alicja Bartnicka, asystent naukowy w Katedrze Historii Nowożytnej i Krajów Niemieckich UMK, otrzymała prestiżowe, amerykańskie stypendium Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies na trzymiesięczny pobyt naukowo-badawczy przy United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie. 

więcej informacji

zdjęcie

Pod wodami Lednicy

Militaria z X wieku, fragmenty ceramiki i kości zwierzęcych, a także pozostałości umocnień brzegowych z czasów panowania Mieszka I – to tylko część znalezisk, które przyniosły tegoroczne badania archeologów z UMK w okolicach Ostrowa Lednickiego.

więcej informacji

zdjęcie

Konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa i zwiększenie świadomości prawnej. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pięciu esejów na wskazane przez Instytut tematy. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna, a liczba wyróżnionych prac zależy od decyzji Kapituły Konkursu. Do udziału w nim zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które posiadają status studenta lub są absolwentami studiów wyższych.

więcej informacji

zdjęcie

Archeologiczne rekonstrukcje w Zatoce Puckiej

Międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu Interreg Central Europe dobiegł końca. Była to inicjatywa badawcza, w którą zaangażowanych był 10 partnerów z 8 krajów, w tym Centrum Archeologii Podwodnej z UMK.

więcej informacji

zdjęcie

Pięć tysięcy lat historii kota domowego w Europie Środkowej

Wspólna historia kota i człowieka liczy już ok. 10 tys. lat, ale początki tej relacji wciąż pozostają dużą niewiadomą. Materiał badawczy jest bowiem skąpy. Luki w wiedzy na ten temat z sukcesami uzupełniają naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Artykuł o istotnych badaniach tej kwestii ukazał się właśnie w PNAS, prestiżowym czasopiśmie amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk. Jego pierwszą autorką jest dr Magdalena Krajcarz, szukająca przodków domowych kotów w Europie Środkowej aż w okresie neolitu.

więcej informacji

zdjęcie

Tajemnicza osada pod lupą archeologów

Naukowcy z UMK oraz IAiE PAN w Warszawie znaleźli doskonale zachowaną zapinkę (fibulę), datowaną na I w. naszej ery, mogącą mieć związek z historią osady sprzed 2 tys. lat odkrytej w Borach Tucholskich.

więcej informacji

Archiwum