Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Wiadomości

Zdjęcie ilustracyjne

Już 18 kwietnia br. na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu odbędą się wykłady i warsztaty, które dostarczą Wam niezapomnianych wrażeń! Podczas tegorocznych Drzwi Otwartych pod hasłem "Na orbicie Wiedzy" czekać na was będzie wiele niespodzianek! Poznacie tajniki historii, o których nie mówią w szkole, a do tego będziecie mieli okazję posłuchać fascynujących opowieści naszych ekspertów. Na co jeszcze możecie liczyć? Na ciekawe warsztaty, podczas których sami będziecie mogli wypróbować swoje umiejętności. Nie przegapcie tej okazji, a z pewnością nie pożałujecie! Rejestracja już się rozpoczęła.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

XVII Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w siedemnastej edycji Letniej Szkoły Historii Najnowszej. Do uczestnictwa zapraszamy doktorantów oraz studentów ostatnich lat historii, politologii, nauk o bezpieczeństwie, a także innych kierunków, zainteresowanych szeroko rozumianą najnowszą historią Polski. Poprzednie edycje to wykłady znakomitych badaczy (m.in. profesorów Antoniego Dudka, Agnieszki Kolasy-Nowak, Włodzimierza Sulei, Andrzeja Paczkowskiego, Andrieja Portnova), dyskusje, seminaria oraz warsztaty (m.in. na temat historii mówionej, sztuki prezentacji czy tworzenia tekstów popularnonaukowych). Tegoroczny program będzie miał podobny charakter i uwzględniał zainteresowania badawcze uczestników i uczestniczek.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studenci wojskoznawstwa z „własną” gablotą w Muzeum Artylerii

Pani Ewa Kaczor i pan Michał Marczuk, studenci II roku wojskoznawstwa (I st.) odbyli praktyki zawodowe w Muzeum Artylerii w Toruniu (oddział Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy). Podczas praktyk, wykonując prace porządkowe na strychu zabytkowego budynku Muzeum, odnaleźli ciekawe eksponaty. W związku z tym otrzymali możliwość własnoręcznego wykonania konserwacji znalezionych przedmiotów (pod czujnym okiem doświadczonych muzealników) oraz zaprezentowania ich we „własnej” gablocie będącej częścią ekspozycji Muzeum. Naszym studentom gratulujemy.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Paweł Gurtowski (1962–2023)

W miniony piątek, 10 marca 2023 roku, pożegnaliśmy Pawła Gurtowskiego (1962–2023), naszego serdecznego Kolegę i byłego pracownika Instytutu Archeologii. Paweł pracował z nami w latach 1987–1992, będąc współtwórcą sukcesów naukowo-badawczych Zakładu Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych Instytutu. Jeszcze w okresie studenckim, a także zaraz po uzyskaniu magisterium, zajmowały Go kulturowo-osadnicze problemy młodszej epoki kamienia ziemi chełmińskiej. Dał temu wyraz broniąc w 1987 roku swoją pracę dyplomową pt. „Analiza ceramiki naczyniowej z osady ludności kultury pucharów lejkowatych w Klamrach (stanowisko 7), gm. Chełmno, woj. toruńskie”. Wysoko cenioną także poza środowiskiem toruńskim. W przypadku prac magisterskich nie zdarza się to często. Mimo stosunkowo krótkiego czasu pracy w Instytucie, przypadającego na kilkuletni okres po ukończeniu studiów, dał się poznać jako dojrzały badacz odległej przeszłości, angażujący się zarówno w działania terenowe, jak i prace gabinetowe. Wynikiem Jego aktywności w zakresie badań nad neolitem były wystąpienia na konferencjach naukowych oraz publikacje między innymi w monografiach: „Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej”, red. T. Wiślański, Toruń 1987, „Neolit i początki epoki brązu na ziemi chełmińskiej”, red. L. Czerniak, Grudziądz 1994.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

O ukraińskiej nauce historycznej

Wydział Nauk Historycznych UMK i Instytut Historii i Archiwistyki UMK serdecznie zapraszają na gościnny wykład historyka i sfragistyka dr. Vitaliya Perkuna (Instytut Historii Ukrainy, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy w Kijowie) zatytułowany Nowe wyzwania versus stare problemy: bilans ukraińskiej nauki historycznej. Odbędzie się on w poniedziałek 13 marca 2023 roku w Collegium Humanisticum UMK, w sali AB.0.07 - rozpoczęcie o godzinie 16.40.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

W profesorskim gronie

Troje naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymało nominacje profesorskie.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Spotkania z Panią Prodziekan

Serdecznie zapraszamy studentów Wydziału Nauk Historycznych na spotkanie z Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich WNH dr hab. Marleną Jabłońską, prof. UMK. Obecność nie jest obowiązkowa ale bardzo mile widziana. Jeśli nie możesz przyjść sam, to upewnij się, że będą przedstawiciele Twojego kierunku. Podczas spotkania porozmawiamy o Waszych potrzebach i oczekiwaniach oraz jakości zajęć i organizacji studiów.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Finisz rekrutacji w ramach Erasmus+

Już tylko do 14 marca br. potrwa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku 2023/24 (cały rok akademicki, semestr zimowy, semestr letni).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Anonimowe ankiety dotyczące zajęć

Uwaga studenci Wydział Nauk Historycznych UMK Instytut Historii i Archiwistyki UMK i Instytut Archeologii UMK w Toruniu!
Wasze opinie są dla nas niezwykle cenne. Dlatego zachęcamy Was do wypełniania w systemie USOS anonimowych ankiet dotyczących zajęć. Wasze uwagi pozwolą nam na jeszcze lepsze dostosowanie programów i metod nauczania do Waszych potrzeb i oczekiwań. Ankiety to doskonała okazja, aby wyrazić swoje opinie na temat zajęć, podpowiedzieć prowadzącym, co można ulepszyć,  lub pochwalić ich za dobrze wykonaną pracę. Ankiety są anonimowe. Prosimy pamiętać, że możliwość ukrycia komentarzy działa tylko podczas wypełniania ankiet na komputerze, ale jeszcze nie jest dostępna na telefonach komórkowych. Ważna jest dla nas każda Wasza wypowiedź! Dziękujemy z góry za poświęcony czas i zaangażowanie w kształtowanie jakości naszej edukacji!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Plany zajęć i rejestracja na semestr letni 2022/23

Plany zajęć IHiA (archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, historia, studia skandynawsko-bałtyckie i wojskoznawstwo) na semestr letni 2022/2023 zostały opublikowane w dziale Studia: https://www.historia.umk.pl/studia/plany-zajec/
Plan zajęć archeologii pojawi się tu: https://www.archeologia.umk.pl/student/studia-licencjackie/plan-zajec/

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

24. Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 24. Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki mamy przyjemność zaprosić Studentów Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 24. Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki. To kolejny raz, kiedy studenci archiwistyki mogą spotkać się i dyskutować o archiwach, archiwistyce i o tym, jak może wyglądać ich przyszła ścieżka zawodowa. Tym razem, zapraszamy do Krakowa na Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Zjazd odbędzie się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2023 roku pod hasłem ,,Archiwa w chimerycznym świecie”. W ten sposób chcieliśmy zwrócić uwagę na wpływ zmieniającego się świata na archiwa i archiwistykę, a także zawód archiwisty.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nadchodzi Światowy Kongres Kopernikański

Uroczystościami w Auli UMK rozpocznie się 19 lutego Światowy Kongres Kopernikański, organizowany w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Pożegnianie prof. Jolanty Małeckiej-Kukawki i dr Ewy Bokiniec

26 stycznia w ramach okolicznościowego spotkania pracownicy Instytutu Archeologii oraz Dziekan Wydziału Nauk Historycznych złożyli Pani prof. dr hab. Jolancie Małeckiej-Kukawka oraz dr Ewie Bokiniec najserdeczniejsze podziękowania z okazji przejścia na emeryturę.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rytualno-obrzędowe miejsce składania darów wotywnych z wczesnej epoki żelaza odkryte na Pojezierzu Chełmińskim

Początek 2023 roku okazał się w regionie kujawsko-pomorskim szczególnie owocny w znaleziska archeologiczne wyjątkowej rangi naukowej. W strefie osuszonego jeziora natrafiono na kilkaset artefaktów metalowych. Odkrycia dokonali członkowie Kujawsko-Pomorskiej Grupy Poszukiwaczy Historii. Dotychczasowa ocena chronologiczno-kulturowa tego wyjątkowego i tylko wstępnie poznanego znaleziska pozwala przyjąć, że jest to pozostałość rozległego wielohektarowego obiektu archeologicznego o charakterze rytualno-obrzędowym ludności kultury łużyckiej. Zidentyfikowano szereg skupisk wielu przedmiotów wykonanych z brązu oraz liczne nieskremowane szczątki ludzkie (pozostałości kończyn, kaloty czaszek, żuchwy). Większość wyrobów odlanych z brązu to całe lub uszkodzone ozdoby obręczowe (naszyjniki, bransolety, nagolenniki). Szczególne wrażenie robi kolia składająca się z wielu delikatnych elementów metalowych i szklanych lub szklisto-fajansowych (?), przyozdobiona serią zawieszek o kształtach rybich ogonów. Natrafiono także na metalowe elementy końskiej uprzęży (tarczki tzw. falery) oraz wielką mnogość innych przedmiotów (w tym resztki tkanin, narzędzia z poroża w oprawach z brązowej blachy). Zwracają także uwagę wyjątkowo dużych rozmiarów szpile ze spiralnymi główkami, zapewne wykonane na potrzeby ceremonialne (por. fot.). Są jednak i takie artefakty które trzeba łączyć z kręgiem cywilizacji Scytów lub Neurów. To tzw. zausznice gwoździowate i groty broni łuczniczej pochodzenia południowo-wschodnioeuropejskiego.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wokół najbardziej znanej książki naukowej świata

Obchodom 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika towarzyszyć będzie wystawa "Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania... Wokół De revolutionibus", współorganizowana przez Bibliotekę Uniwersytecką.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 22-24 kwietnia 2023 roku odbędzie się XXI Toruński Festiwal Nauki i Sztuki organizowany pod hasłem „Pięć wieków po Koperniku". Zgodnie z przyjętą przez Radę Programową w 2020 roku fonnułą, program Festiwalu będzie złożony z bloków tematycznych. Cztery z nich: „Piknik popularno-naukowy", Piknik „Naukowe Miasteczko", ,,Akcja-edukacja" oraz „Jaskinia mądrości" będą składać się przede wszystkim z elementów zaproponowanych przez Wydziały Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wobec tego zachęcamy wszystkich pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów do włączenia się w tworzenie tegorocznego toruńskiego święta nauki i sztuki.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Archaeologia Historica Polona tom 29 (2021)

Na Akademickiej Platformie Czasopism (APCz.pl) ukazał się ostatni numer Archaeologia Historica Polona, t. 29. Zapraszamy do lektury.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z antropologii historii, IV edycja (2022)

Zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z antropologii historii im. Bronisława Geremka (IV edycja, 2022). Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły studia pierwszego i drugiego stopnia kierunków humanistycznych i społecznych oraz promotorów ich prac. Do konkursu można zgłaszać oryginalne prace magisterskie i licencjackie z szeroko rozumianej antropologii historii oraz pokrewnych perspektyw podejmujących analogiczną problematykę (historii codzienności, historii życia prywatnego, historii mentalności, historii pamięci, historii kulturowej, mikrohistorii, historii mówionej, etnologii i antropologii kulturowej, kulturoznawstwa, socjologii, literaturoznawstwa, folklorystyki, etc.) napisane w języku polskim oraz obronione w roku 2020, 2021, 2022. Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 31 sierpnia 2023 r.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Promocja książki "Klucz do wszystkiego. Dzieje napoleońskiej twierdzy Gdańsk 1807-1814"

Wydział Nauk Historycznych UMK i Muzeum Gdańska serdecznie zapraszają na promocję książki śp. dr. Andrzeja Nieuważnego pt. "Klucz do wszystkiego. Dzieje napoleońskiej twierdzy Gdańsk 1807-1814". Wydarzenie odbędzie się 31 stycznia 2023 r. o godzinie 11:30 w sali C.039 w Collegium Humanisticum UMK przy ul. W. Bojarskiego 1 w Toruniu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nie tylko „Krzyk” – mniej znana twórczość Edvarda Muncha - Wykład

Wydział Nauk Historycznych UMK i Instytut Historii i Archiwistyki UMK zapraszają na gościnny wykład Nie tylko „Krzyk” – mniej znana twórczość Edvarda Muncha, który wygłosi mgr Emiliana Konopka z Uniwersytetu Gdańskiego. Wykład odbędzie się w środę 18 Stycznia 2023 r. o godz. 8.30 w sali AB.1.07 w Budynku Collegium Humanisticum UMK, ul. W. Bojarskiego 1.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Granty na rozwój humanistyki

Dwa projekty z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymały dofinansowanie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w ramach konkursów "Dziedzictwo narodowe" i "Uniwersalia 2.2".

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Harmonogram konkursów NCN w 2023 r.

Narodowe Centrum Nauki prezentuje harmonogram konkursów w 2023 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Jak badać przestępczość seksualną w XVIII-wiecznej Polsce - Warsztaty

Samorząd Studencki WNH UMK zachęca wszystkie osoby studiujące na Wydziale Nauk Historycznych UMK do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach "Jak badać przestępczość seksualną w XVIII-wiecznej Polsce", które przygotowała i przeprowadzi Pani mgr Klaudia Rogowska, doktorantka na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Warsztaty odbędą się 17 stycznia (wtorek) 2023 r. w godzinach 11.30-13.00 w sali AB 2.13

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Odnowienie doktoratu prof. Janusza Małłka

Na Wydziale Nauk Historycznych odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Janusza Małłka, wybitnego znawcy historii Prus Królewskich i Książęcych, skandynawisty, badacza życia i dzieła Mikołaja Kopernika.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

19 grudnia 2022 r. o godzinie 16.00 w holu głównym Collegium Humanisticum nastąpi otwarcie wystawy "Marceli Łukowicz (1889 – 1979) Doktor medycyny, lekarz wojskowy, działacz społeczny, polski patriota".

Serdecznie zapraszamy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. dr hab. Bogusław Dybaś z nagrodą Prezesa Rady Ministrów

Miło nam zawiadomić, że pracownik naszego Wydziału Nauk Historycznych UMK prof. dr hab. Bogusław Stanisław Dybaś wraz z kolegami: dr. hab. prof. IAE PAN Andrzejem Janeczkiem, prof. dr. hab. Zdzisławem Budzyńskim, dr. Waldemarem Mieczysławem Bukowskim, prof. dr. hab. Zdzisławem Stanisławem Nogą zostali laureatami nagrody Prezesa Rady Ministrów za Wydawnictwo źródłowe "Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783" w kategorii: osiągnięcie w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz brokerów innowacji z Wydziału Nauk Historycznych do udziału w pilotażowym projekcie Akademii Liderów Innowacji. Projekt jest realizowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Nauka dla Społeczeństwa".

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Serdecznie zapraszamy uczniów i studentów na wykład dr Alicji Bartnickiej (Claims Conference University Partnership in Holocaust Studies Lecturer) pt. "Czy jedna książka zmieniła losy świata? Wokół fenomenu „Mein Kampf” Adolfa Hitlera", który odbędzie się 15 grudnia 2022 o godzinie 10:00 w auli Collegium Humanisticum AB1.22.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pod hasłem "Wojna i dyplomacja", podczas którego odbędzie się prezentacja książki: ,,Iwan Kraskowski (1880-1955). W służbie Białorusi i Ukrainy", którego autorami są Iryna Matiash, Tomasz Błaszczak i Dorota Michaluk. Spotkanie poprowadzi Jarosław Iwaniuk dziennikarz i wydawca kamunikat.org. Wydarzenie odbędzie się w środę 14 grudnia 2022 r. o godzinie 13.15. w sali C.0.39 w Collegium Humanisticum (Wydział Nauk Historycznych) przy ul. W. Bojarskiego 1 w Toruniu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Uroczystość odnowienia doktoratu Profesora Janusza Małłka

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych UMK prof. dr hab. Stanisław Roszak i Przewodniczący Rady Dyscypliny Historia prof. dr hab. Krzysztof Mikulski zapraszają na uroczystość odnowienia doktoratu Profesora Janusza Małłka, która odbędzie się dnia 13 grudnia 2022 r. o godzinie 11:30 w Auli  Collegium Humanisticum UMK AB1.22 przy ul. Władysława Bojarskiego 1 w Toruniu.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Granty NCN dla naszych pracowników

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowy tom „Geschichte im mitteleuropäischen Kontext“

Ukazał się nowy tom studiów pod redakcją prof. Doroty Michaluk i prof. Macieja Krotofila, pt. „Nationen und Grenzen. Bildung neuer Staaten in Ost- und Mitteleuropa nach dem Ersten Weltkrieg” [Narody i granice. Formowanie się nowych państw w Europie Wschodniej i Środkowej po I wojnie światowej], składający się z dwunastu rozdziałów autorstwa badaczy z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK oraz historyków z Litwy, Łotwy i Ukrainy. To już 4 tom w ramach serii wydawniczej „Geschichte im mitteleuropäischen Kontext“ [Historia w kontekście środkowoeuropejskim] publikowanej w wydawnictwie Vandenhoeck&Ruprecht Verlage. Redaktorką serii jest dr Renata Skowrońska, a za prowadzenie sekretariatu serii odpowiedzialna jest dr Marta Sikorska.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii otrzymał Łukasz Kożuchowski za pracę pt. "Egodokumenty jako źródło do badań religijności chłopów Królestwa Polskiego w 2. połowie XIX wieku. Teoria i implementacja", napisaną pod opieką dr hab. Artura Markowskiego. Jury odstąpiło od przyznania nagród w konkursie na najlepszą pracę magisterską z antropologii historii, postanowiło jedynie o przyznaniu wyróżnienienia.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nasz pracownik z grantem "Miniatura"

Pracownik Instytutu Archeologii UMK w Toruniu, dr Marcin Weinkauf otrzymał grant Miniatura. Projekt pt. Cuiavia medii aevi. Badania wstępne nad początkiem wczesnośredniowiecznego osadnictwa na "Czarnych" Kujawach uzyskał wsparcie finansowe Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura 6. W obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce grono ekspertów nagrodziło 49 osób.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zmiana w organizacji roku akademickiego

Z powodu koniecznych oszczędności w sezonie grzewczym władze Uczelni wprowadziły kilka istotnych zmian w organizacji roku akademickiego 2022/2023. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

„Stawka większa niż życie” – wokół fenomenu kulturowego

Wydział Nauk Historycznych oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Stawka większa niż życie” – wokół fenomenu kulturowego. Konferencja odbędzie się w Collegium Maius Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 1-2 grudnia 2022 roku.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Listopadowy wieczór wspomnień

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych prof. dr hab. Stanisław Roszak zaprasza na kolejny z cyklu Listopadowy wieczór wspomnień pt. "Warsztat naukowy Mistrza i Ucznia. Wspomnienia i opowieści", który odbędzie się 29 listopada 2022 r. o godz. 16:00 w sali Rady Wydziału Nauk Historycznych. Podczas spotkania chcielibyśmy porozmawiać o tym jak kształtowali swój warsztat naukowy nasi Mistrzowie, Ci już zmarli i z nostalgią wspominani, jak również Ci wciąż żyjący i aktywni zawodowo? O tym jak robimy to my sami - w różnym wieku, z różnych szkół i tradycji, podejmujący odmienne tematy? Co mówi to o nas jako ludziach i badaczach?

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Spotkanie z prof. Lucy Noakes i dr Nadine Rossol z University of Essex

Zapraszamy na spotkanie z prof. Lucy Noakes i dr Nadine Rossol z Uniwersytetu w Essex. Podczas spotkania porozmawiamy w języku angielskim na temat "Historical research and teaching at the University of Essex" ("Badania historyczne i system kształcenia w University of Essex"). Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 21 listopada 2022 o godz. 15:00 w sali C.039.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

XVIII Sesja Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

W dniach 17-18 listopada 2022, w Instytucie Archeologii UMK odbyła się XVIII Sesja Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych „Grób i cmentarz jako przestrzenny zapis społecznych i religijnych zachowań człowieka w średniowieczu i czasach nowożytnych”. Organizatorzy: Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych; Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych PKN ICOMOS.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konferencja "Natura inter scientia. Badanie środowiska przyrodniczego w naukach humanistycznych, społecznych i przyrodniczych"

W dniach 17-18 listopada odbyła się konferencja: "Natura inter scientia. Badanie środowiska przyrodniczego w naukach humanistycznych, społecznych i przyrodniczych". Czwarte spotkanie z cyklu Natura-Homines-Historia poświęcone było obecności przyrody w badaniach różnych dyscyplin naukowych. Przyroda tym razem interesuje uczestników jako przedmiot badań, który znajduje się, jak to zaznaczone w tytule konferencji inter - pomiędzy, pośród różnych dyscyplin tradycyjnie klasyfikowanych jako humanistyczne, społeczne i przyrodnicze.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 października 2022 r. w wieku 76 lat zmarł Pan prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski, mediewista, znakomity badacz. Profesor ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską i doktorat napisał pod kierunkiem Tadeusza Grudzińskiego. W latach 1969-2000 był pracownikiem naukowym UMK. Od 2000 był zatrudniony w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego (kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej).

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Fortyfikacje na dawnych mapach

Katedra Historii Wojskowej z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK współorganizowała XXXIV Ogólnopolską Konferencję Historyków Kartografii pt. Fortyfikacje na dawnych mapach, która odbyła się w dniach 13-15 października 2022 na Wydziale Nauk Historycznych UMK i w Muzeum Twierdzy Toruń. 

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wykład prof. dr. hab. Wojciecha Kowalskiego

W dniu 4 listopada 2022 r. o godz. 12.00 w Sali Tymona na Wydziale Sztuk Pięknych UMK odbył się wykład prof. dr. hab. Wojciecha Kowalskiego pt. "Prawo w ochronie dziedzictwa kulturowego". Wykład rozpoczął się od omówienia ustawowej definicji utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Na jej tle przedstawione zostały różne postacie dzieł realizowanych w ramach szeroko pojętej ochrony dziedzictwa kulturowego, takich jak dzieło konserwatorskie, dokumentacja, fotografia, rekonstrukcja, replika, kopia itd. W dalszej kolejności poruszona została kwestia praw twórców tych dzieł, zarówno osobistych jak i majątkowych oraz ich ochrona prawna. Wykład zakończyło krótkie omówienie umów przenoszących prawa majątkowe oraz umów licencyjnych, a także zagadnienia licencji ustawowych.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Serdecznie zapraszamy uczniów, studentów i wszystkich zainteresowanych na wykład dr Alicji Bartnickiej (Claims Conference University Partnership in Holocaust Studies Lecturer) pt. "Marzenie o narodzie doskonałym? SS jako rasowa elita III Rzeszy". Wykład zostanie wygłoszony dwukrotnie 4 listopada 2022 r. (piątek), pierwszy raz o godzinie 10:00, drugi raz o 12:30. Oba wykłady odbędą się w Auli Collegium Humanisticum UMK.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wsparcie na starcie

Chcesz dowiedzieć się:

  • Jak się zaprezentować, by chciano Cię oglądać?
  • Jak walczyć śmiechem z jesienną chandrą?

Zapisz się na warsztaty przygotowane przez Uniwersytecki Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Osobistego. Szczegóły i zapisy na warsztaty znajdziesz na stronie.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendia

TERMINY OTWARCIA GENERATORA WNIOSKÓW

Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 będzie uruchomiony od dnia 17 października 2022 r. od godz. 10:00 do dnia 19 lutego 2023 r. do godz. 23:00

Generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych będzie uruchomiony od dnia 17 października 2022 r. od godz. 10:00 do dnia 30 czerwca 2023 r. do godz. 23:00

Generator wniosków o przyznanie zapomogi będzie uruchomiony od dnia 17 października 2022 r. od godz. 10:00

Generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla studentów będzie uruchomiony od dnia 17 października br. od godziny 10:00 do 27 października do godziny 16:00

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wykład dra Kamila Nowaka

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład dra Kamila Nowaka pt. „Charakterystyka wybranych regionów metalurgicznych na terenie Polski w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza”. Spotkanie odbędzie się we wtorek 25 października o godzinie 10:30 w sali im. Romana Jakimowicza w Instytucie Archeologii.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wojsko w przestrzeni miast w XIX i XX wieku - Konferencja

W dniu 7 października, w Grudziądzu odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Wojsko w przestrzeni miast w XIX i XX wieku. Organizatorami konferencji byli: Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu oraz Instytut Historii i Archiwistyki WNH UMK. Konferencję patronatem honorowym objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pan Piotr Całbecki oraz Prezydent Grudziądza, pan Maciej Glamowski. W komitecie organizacyjnym IHiA reprezentowali: prof. dr hab. Wiesław Sieradzan oraz dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK. Podczas obrad badacze z różnych ośrodków naukowych, polskich i ukraińskich wygłosili kilkanaście ciekawych referatów, które spotkały się z żywym zainteresowaniem słuchaczy, wśród których byli także uczniowie grudziądzkich szkół ponadpodstawowych. Obrady grudziądzkiej konferencji były szeroko relacjonowane przez lokalne media.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Rozpoczynamy rekrutację na Erasmus+

Do 24 października trwa na Wydziale Nauk Historycznych rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim roku 2022/23.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

YUFE Minors - studiuj międzynarodowo

Do 15 października można aplikować do programu YUFE MINORS, który oferuje udział w specjalnym bloku przedmiotów na europejskich uczelniach tworzących konsorcjum YUFE.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

W Radzie Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Decyzją Ministra Obrony Narodowej p. Mariusza Błaszczaka dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK, pracownik naszego Wydziału został powołany do Rady Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Serdecznie gratulujemy!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 13-15 października 2022 r. w Toruniu odbędzie się XXXIV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii organizowana przez Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, Katedrę Historii Wojskowej UMK w Toruniu, Muzeum Twierdzy Toruń oraz Katedrę Geomatyki i Kartografii UMCS w Lublinie.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wiek osiemnasty od kuchni

Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym, Wydział Nauk Historycznych i Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizowały IV Kongres Badaczy Osiemnastego Wieku "Wiek osiemnasty od kuchni", który odbył się w dniach 14 - 16 września 2022 r. w Toruniu w Collegium Humanisticum UMK (ul. Bojarskiego 1)

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Uroczysta Immatrykulacja na WNH

Dziś na naszym Wydziale Nauk Historycznych UMK odbyła się uroczysta Immatrykulacja studentów I roku. Złożyli oni uroczyste ślubowanie i oficjalnie stali się członkami naszej wspólnoty. Dziekan prof. dr hab Stanisław Roszak przywiał studentów, Prodziekan dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK odczytała ślubowanie, a dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK wygłosił inauguracyjny wykład pt. "Polskie i ukraińskie drogi do niepodległości w latach 1917-1921- podobieństwa i różnice z perspektywy 100  lat. Po wykładzie wręczono nagrody dla najlepszych studentów i absolwentów Wydziału oraz wyróżnienia Dziekana za działalność organizacyjną. Po Immatrykulacji studenci spotkali się z opiekunami kierunków.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyróżnieni naukowcy

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przyznało coroczne nagrody "Feniks". W kategorii "Historia" wyróżnienie otrzymali prof. dr hab. Wojciech Polak, dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska,prof. UMK i ks. dr Michał Damazyn z Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL za książkę pt. "Nikczemność i honor. Stan wojenny w stu odsłonach" opublikowaną w wydawnictwie "Biały Kruk". Wyróżnienia otrzymane zostały: "Za wyraźny i odważny głos historyków w sprawie wydarzeń, które wstrząsnęły Polską w grudniu 1981 roku z racji wprowadzenia stanu wojennego. Rezultat trudu naukowych dociekań, opartych o wnikliwą analizę dokumentów historycznych i relacji świadków a zarazem memento dla wszystkich zaangażowanych w bieżące życie społeczno-polityczne".

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wsparcie dla studenckich kół naukowych

Dnia 10 października 2022 roku od godziny 8.00 rusza nabór wniosków do programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i trwa do dnia 14 listopada 2022 r. do godziny 16.00

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Profesor Janusz Bieniak kończy 95 lat

Już niedługo, bo 1 października, Profesor Janusz Bieniak, wybitny mediewista, absolwent i wieloletni pracownik naszego Uniwersytetu, będzie świętował swoje dziewięćdziesiąte piąte urodziny. Z tej okazji dostojnemu Jubilatowi składamy życzenia wielu lat w zdrowiu, pogody ducha, sił i zapału do realizacji swych pasji oraz szczęścia w życiu osobistym.

Ad multos annos, Panie Profesorze!

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs NBP

II edycja Konkursu o Nagrodę Centrum Pieniądza NBP na najlepszą pracę magisterską z zakresu historii społeczno-gospodarczej, obronioną w 2021 roku. Celem Konkursu jest zainteresowanie studentów kierunków humanistycznych i ekonomicznych pozornie mniej atrakcyjną dziedziną, za jaką nadal uchodzi historia gospodarcza. Mamy nadzieję, że szeroki zakres tematyczny Konkursu zachęci studentów i młodych adeptów polskich uczelni do rozwijania zainteresowań zagadnieniami z zakresu historii pieniądza i bankowości, dziejów gospodarczo-społecznych i myśli ekonomicznej.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Granty dla studentów

Studentów, którzy chcą pojechać na konferencję lub kwerendę, przeprowadzić badania rozpoznawcze lub zakupić materiały do badań, lub marzą o realizacji własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, lub organizacji pozarządowej w USA zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na grant.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Granty NCN nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki ogłasza otwarcie naboru wniosków w konkursach: OPUS 24, PRELUDIUM BIS 4, SONATA 18 oraz POLONEZ BIS 3.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu 7 października 2022 r., w Grudziądzu odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Wojsko w przestrzeni miast w XIX i XX wieku, współorganizowana przez Instytut Historii i Archiwistyki UMK oraz Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu. Planowana konferencja dotyczyć będzie przede wszystkim szerokiego wpływu, jaki obecność wojska w przestrzeni miejskiej XIX i XX wieku, wywierała na lokalne społeczności, ale także oddziaływania miast na żołnierzy w nich służących. Rozpoczęcie o godzinie 9.00 w Gmachu Głównym Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, ul. Wodna 3/5, wstęp wolny.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

‍Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym 2022/2023

Nowy rok akademicki 2022/23 zbliża się wielkimi krokami, publikujemy więc garść informacji związanych z rozpoczęciem zajęć.
Plany zajęć zostaną opublikowane 20 września 2022 roku.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zajęcia z historii Holocaustu na UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymał grant w ramach University Partnership Program in Holocaust Studies, na zrealizowanie zajęć poświęconych tematyce związanej z historią Holocaustu. Finansowanie zostało przyznane przez organizację Claims Conference. The Conference on Jewish Material Claims Against Germany z Nowego Jorku. Claims Conference przyznaje granty europejskim uniwersytetom na prowadzenie kursów o Holocauście przez okres jednego roku, z możliwością przedłużenia programu o kolejne trzy lata. Uniwersytet Mikołaja Kopernika był jedną z trzech placówek akademickich, które otrzymały finansowanie w tegorocznej edycji tego konkursu.  

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych, Instytut Archeologii ogłasza konkurs na stanowisko doktorant(ka)-stypendysta(tka), w ramach projektu NCN nr 2018/30/E/HS3/00567 pt. „Krzemień czekoladowy na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Wydobywanie, użytkowanie i dystrybucja”

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

12 września 2022 r. przypada setna rocznica urodzin prof. Andrzeja Tomczaka. Profesor był wieloletnim wykładowcą w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK, nauczycielem wielu pokoleń archiwistów i historyków. Prof. Andrzej Tomczak urodził się we wsi Biesiekierz Górzewo (dawny powiat Brzeziny, obecny Zgierz) jako syn Anieli z domu Twardowskiej oraz ojca Józefa. Jego dziadkiem był Kazimierz Twardowski – twórca polskiej filozofii uniwersyteckiej, profesor na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a stryjem - biskup sufragan łódzki Kazimierz Tomczak.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Wyjątkowe odkrycie w miejscowości Pień

Ekspedycja archeologiczna Instytutu Archeologii UMK pod kierownictwem dr. hab. Dariusza Polińskiego, prof. UMK, z udziałem dr. Łukasza Czyżewskiego, podczas ratowniczych badań na cmentarzysku w Pniu koło Ostromecka, natrafiła 30 sierpnia 2022 roku na nietypowy grób z XVII wieku. Pochowano w nim młodą kobietę, której obawiano się po śmierci, gdyż na jej szyi położono ostrzem sierp, a na duży palec lewej nogi założono kłódkę. W archeologii takie praktyki ze zmarłym uznawane są jako tzw. antywampiryczne. Odkrycie odbiło się szerokim echem w polskich i światowych mediach, gdyż na tego rodzaju pochówek natrafiono po raz pierwszy w Polsce, a najprawdopodobniej w Europie i na świecie.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowe konkursy IDUB

Ruszają kolejne nabory w konkursach realizowanych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza 

Debiuty (IV edycja): 
Celem konkursu jest wspieranie rozwoju działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one wszelkiego rodzaju badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze, czynny udział w konferencjach naukowych lub wyjazdy konsultacyjne.
Konkurs jest skierowany do badaczy i badaczek Uniwersytetu, którzy aktualnie nie kierują i w ciągu ostatnich 5 lat nie kierowali własnym grantem badawczym uzyskanym ze środków zewnętrznych.
Nabór trwa od 5.09. do 03.10.2022r.
Szczegóły

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Reprezentant WNH na International Congress of Byzantine Studies

Prof. dr hab. Szymon Olszaniec reprezentował Wydział Nauk Historycznych UMK podczas 24 International Congress of Byzantine Studies, który odbył się w Wenecji i Padwie w dn. 22 – 27 sierpnia br.. Podczas Kongresu w dn. 23 sierpnia wygłosił wystąpienie Administrative divisions of Eastern Roman provinces in the 4th- 6th centuries: stability or variability: the special case of Palestine.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Obchody 42 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

Dnia 26 sierpnia 2022 r. w Przysieku, pod patronatem Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego, odbyły się obchody 42 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Zgromadziły one duże grono osób z całego województwa, które brały udział w działaniach struktur opozycyjnych w PRL. Podczas uroczystości czterech pracowników naszego Wydziału zostało uhonorowanych medalami „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” za badania naukowe nad opozycją i strukturami "Solidarności" na Kujawach i Pomorzu. Są to: dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska, prof. UMK i ks. dr Michał Damazyn z Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL oraz prof. dr hab. Mirosław Golon i prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

XXX Kongres Historyków Nordyckich

W dniach od 8 do 10 sierpnia br. w Göteborgu odbył się XXX Kongres Historyków Nordyckich, w którym udział wzięli m.in. naukowcy z naszego Wydziału Nauk Historycznych UMK: mgr Piotr Kołodziejczak, dr Piotr Pranke, dr hab. Piotr Oliński, prof. UMK oraz dr Cezary Kardasz. Podczas sesji "Beyond the Scandinavian Peninsula: Cultural, economic and religious relations between Scandinavia and Pomerania, northern Poland and Prussia" wygłosili szereg referatów, które spotkały się z dużym zainteresowaniem uczetników: dr Piotr Pranke i dr Mateusz Sosnowski "Gothiscandza re-found? Discovering traces of possible first millennium AD Nordic settlements in the lower Vistula river basin", dr hab. Piotr Oliński, prof. UMK "Cistercian monasteries of Esrum, Kołbacz and Oliva, and their commemorative sources", dr Cezary Kardasz "Trade contacts between Prussia and Scandinavia in the late Middle Ages", mgr Piotr Kołodziejczak "The Rogge family through the lens of pious gifts: A study in religious foundations and social promotion in late medieval Stockholm". Sesję moderowała prof. Cordelia Heß z Universität Greifswald. Kongres odbywa się co trzy lata.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Szkolenia z narzędzi do nauczania zdalnego

Dział Wsparcia Nauczania Zdalnego zaprasza nauczycieli akademickich na szkolenia z podstaw Moodle’a i MS Teams, na których uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystać te narzędzia do organizacji pracy dydaktycznej, prowadzenia zajęć i komunikacji ze studentami. DWNZ przypomina, że rekomendowanymi platformami do realizowania zajęć zdalnych na UMK są Moodle i MS Teams. Szkolenia mają charakter warsztatów stacjonarnych i odbywać się będą w budynku Uniwersyteckiego Centrum Informatycznego przy ul. Gagarina 17 (budynek dawnego UCNTN). Zapisy na kurs są możliwe za pośrednictwem formularza najpóźniej cztery dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Minimalna liczba zgłoszeń na jedno szkolenie to cztery osoby.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Nowe wyłaniające się pola badawcze

12 zespołów w trzech obszarach badawczych znalazło się w gronie laureatów drugiej edycji konkursu na wyłaniające się pola badawcze (Emerging Fields) w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" na UMK. Wśród nich znalazło się Interdisciplinary research of past cultural phenomena, którego liderem jest dr hab. Andrzej Pydyn, prof. UMK z naszego Wydziału Nauk Historycznych.

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Zapisz się na studia - grupa dla kandydatów

Planujecie rozpocząć studia na UMK?
Szkukacie o nich informacji?
Chcecie poznać nowych kolegów i koleżanki?
Mamy dla was grupę na Facebooku!
>>>Dołączcie tu<<<

więcej informacji

Zdjęcie ilustracyjne

Stypendia dla najlepszych

11 badaczy i badaczek z UMK znalazło się wśród tegorocznych laureatów stypendiów ministra edukacji i nauki dla młodych naukowców. Z naszego Wydziału Nauk Historycznych wyróżniony został dr Paweł Szczepanik. Serdecznie gratulujemy!

więcej informacji

Archiwum