ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Dorota Michaluk, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Historii Wojskowej, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.48
tel.: +48-56-611-3749
e-mail: domi@umk.pl


Bibliografia