ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Agnieszka Wieczorek, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Metodologii, Dydaktyki i Historii Kultury, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.14, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3744
e-mail: akraj@umk.pl
ORCID: 0000-0002-0091-596X

Terminy konsultacji:
wtorek 11.30-13.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy