Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Delegacje

  1. Zarządzenie Rektora nr 90 z 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad rozliczania kosztów związanych z krajowymi podróżami służbowymi pracowników UMK
  2. Zarządzenie Rektora nr 129 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością UMK