ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

mgr Dorota Bienias
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Laboratorium Bioarcheologii, Instytut Archeologii

pokój: 163, Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3999
e-mail: dosiab@umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy