ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Historii Wojskowej, Instytut Historii i Archiwistyki

pokój: C.1.25, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3739
e-mail: makr@umk.pl
www: http://www.umk.pl/~makr
ORCID: 0000-0002-6691-5532

Zainteresowania:
zagadnienia związane z dziejami Wojska Polskiego w okresie międzywojennym oraz podczas I i II wojny światowej, polską i ukraińską historią wojskową, stosunkami polsko-ukraińskimi w okresie międzywojennym oraz mniejszościami narodowymi w Polsce. Ponadto problemy stosunków międzynarodowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Terminy konsultacji:
wtorki, godz. 12.30-14.30

Zobacz profil w Bazie Wiedzy