ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel./fax: +48 56 611-37-12
e-mail: dziekanat_wnh@umk.pl

Lista pracowników

mgr Alina Sosnowska
specjalista
Dziekanat Wydziału, Administracja Wydziału Nauk Historycznych

pokój: 3
tel.: +48-56-611-3988
e-mail: also@umk.pl


Bibliografia